• Home
  • Brugerrådet “Pedersholm”
< Forrige side

Forenings navn Brugerrådet "Pedersholm"

  • Sidst opdateret: 14. december 2016
  • Adresse Blommevej 1 Stenløse 3660 Denmark
Kort om foreningen "Medlemmerne af Pedersholms Brugerråd er valgt blandt de foreninger, som benytter foreningscentret. Brugerrådets opgaver er: - at tilse, at foreningscentret drives efter sit formål - at fungere som bindeled mellem brugerne og pedel, Frederikssund Kommune samt Kultur- og fritids-udvalget - at indhente samt fremkomme med forslag til indkøb af inventar - at indhente samt fremkomme med forslag vedrørende vedligeholdelse af centret - at anvise plads til klubber og foreninger, der ønsker lokale på Pedersholm Foreningscentrets drift gennemføres ved tildeling af en årlig bevilling fra Byrådet i Frederikssund på baggrund af indstilling fra brugerrådet.
Formand: Joakim Soya

Kulturådet i Frederikssund

kuf@kuf.dk