< Forrige side

Forenings navn Cykler til Senegal

Kort om foreningen En meget bred vifte af gensidig udveksling af kulturel og humanitære ideer. Der henvises til vores folder og formanden og e-mail.
Formand: Elise Guldagger