< Forrige side

Forenings navn Ferslev – Vellerup Sogns Menighedsråd

Formand: Karen Dyveke Brogaard Jensen