< Forrige side

Forenings navn Frederikssund Marineforening

Kort om foreningen Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.
Formand: Kurt Terkelsen