< Forrige side

Forenings navn Gerlev Sogns Menighedsråd

Formand: Lene Gjørret Trond Hansen