< Forrige side

Forenings navn Slangerupkoret

Kort om foreningen Slangerupkoret er et blandet amatørkor med ca. 35 medlemmer. Korets formål er at fremme kendskab til og interesse for en- og flerstemmig korsang. Men vi synger mest, fordi vi ikke kan lade være!
Formand: Henny Bang Jakobsen