• Home
  • Figurbevægelse til Frederikssund

Figurbevægelse til Frederikssund

Figurbevægelse til Frederikssund

Jordfigur

Søjlefigur

Vandkunst

Foto: Flemming Bülow

Billedhugger Anita Jørgensens værk Figurbevægelse til Frederikssund på gågaden (Jernbanegade) i Frederikssund omfatter tre skulpturer – Jordfigur i den nordlige ende og Søjlefigur i den sydlige ene og på midten (Kirkegadetorvet) en vandkunst, Glasplader med vand.

Materialerne er glas, metal, granit – og vand og lys. Lyset indgår som dagslys i alle skulpturerne, men i Jordfigur også i form af kunstigt lys indefra ved nattetide.

Anita Jørgensen har konstrueret figurerne nærmest på arkitektionisk vis og med enkle elementer i rytmisk gentagelse. Hvor man i arkitekturen finder livet bag facader og vinduer, henter Anita Jørgensens figurer næring i det lys der trænger ind og ud af glasset og vandet.

Værket blev købt ubeset, og Anita Jørgensen har skabt det specielt til Frederikssund.

Efter en årrække som gågade blev Jernbanegades nordlige del i 1992 omlagt til ’rigtig’ gågade med ny belægning og nyt inventar. I den forbindelse bekostede Handelsstandsforeningen og Frederikssund Kommune den kunstneriske udsmykning ved Anita Jørgensen som blev opstillet 1993. De tre værker kostede i alt 1,1 mio kroner. Frederikssund Kommune bekostede den halve mio. kroner som opstilling og installationer kostede.

Indvielsen af figurerne foregik med kunstnerens deltagelse den 6. november på en af Handelstandforeningens lange lørdage. Indvielsen var ellers planlagt som en sommerbegivenhed, men datoen den 7. juli holdt ikke der havde vist revner i de granitblokke der var udvalgt til den centrale vandskulptur, og den svenske stenhugger Björn Nordenhake derfor ikke kunne levere til tiden.

Skulpturindvielsen er omtalt i Jul i Frederikssund 1993 med foto. Den store forøgelse af skulpturbestanden i Frederikssund var i øvrigt anledning til at julehæftet i midten bragte fire sider med en skulptur-oversigt – som desuden blev mangfoldiggjort som en selvstændig brochure.

Selvom skulpturernes glas er af den stærkeste slags, så det lykkedes ’stærke’ personer at skade glaselementerne noget. Vandkunstens store glasvægge har været smadret og udskiftet en del gange. Det hænder også – mere uskyldigt – at vandet i vandkunsten bliver tilsat noget sæbe så der dannes en ordentlig omgang skum.