• Home
  • Hans Andersen Brendekilde

Hans Andersen Brendekilde

Kunstindeks Frederikssund

H.A. (Hans Andersen) Brendekilde, maler, født den 7. april 1857 i Brændekilde på Fyn, død 30. marts 1942 i Jyllinge, urne nedsat på Solbjerg Kirkegård. Forældrene var husmand og træskomager Anders Rasmussen og Maren Nielsdatter. Han var døbt Hans Andersen og tog i 1884 det ekstra efternavn efter sin fødeby. Gift første gang i 1884 med Ida Juliane Antonia Nielsen (1860-1920), med hvem han fik tre børn, og anden gang i 1918 med Maren Kristine Hansen (1872-1956), med hvem han allerede i 1891 havde fået sønnen Arne, og som havde været barnepige i hans og Idas hjem fra midt i 1880erne.

H.A. Brendekilde blev først udlært som stenhugger og billedskærer, blev derefter optaget på Kunstakademiet i København og tog afgang herfra i 1881 som modellør, men gik straks over til at male. Han var en væsentlig del af det moderne gennembrud – ‘den anden guldalder’ – i årtierne før og efter år 1900. Han kom som sin akademikammerat L.A. Ring fra magre kår på landet, og livet dér blev fra de tidlige år den vigtigste motivkreds for dem begge. Fra det nydelige landskabsbillede gik Brendekilde snart i retning af folkelivsskildringer med en stærkt understreget pointe der viste hans oprør mod det sociale armod store dele af landbefolkningen levede under. Fx Fra landsbyen, 1882, som viser en afskedsscene med en ung mand der rejser til Amerika, og endnu tydeligere i hovedværket Udslidt, 1889, hvor en landarbejder er faldet om på marken med en kvinde knælende og skrigende ved sin side.

Brendekilde var inspireret af den franske realismes sociale aspekt, han var en benhård realist i sin sociale kritik som han udstrakte til en eksistentiel og orverordnet kulturkritik, og med sin centrale plads i dansk kunst indgik han i tidens miljø af ligesindede som foruden andre malere også omfattede forfattere, fx den jævnaldrende Henrik Pontoppidan (1857-1943). Brendekilde har illustreret et par af Pontoppidans noveller.

Med tiden blev Brendekildes motiver mest folkelivet på landet i sig selv med børn, unge, voksne og gamle i forskellige situationer og landskab og natur, især den botaniske del af den havde hans store interesse.

Foruden maleriet arbejdede Bendekilde også i perioder med keramik hos blandt andet Kähler i Næstved og med glas på Fyns Glasværk i Odense. Desuden udnyttede han sit gamle biledskærerfag og lavede som noget helt nyt herhjemme en del udskårne billedrammer (noget fx også J.F. Willumsen senere tog op).

Brendekilde var meget produktiv gennem hele sin maleriske karriere. Han har udstillet mange steder hjemme og i udlandet, fx verdensudstillingerne i Paris 1889, Glaspaladset i München 1891 og Chicago 1893, og er repræsenteret på mange museer i ind- og udland.

Brendekilde kom omkring – på rejser rundt i Europa og Mellemøsten, og han boede i København, Næstved, Odense og flere andre steder. Fra 1918 til sin død i 1942 boede han i Jyllinge.

Udslidt, 1889, et enestående værk i dansk billedkunst, her gengivet som bogforside – se nedenfor. Maleriet findes på Brandts i Odense.

I 2018-2020 vises en større vandreudstilling om H.A. Brendekilde og L.A. Ring i et samarbejde mellem Randers Kunstmuseum, Brandts – Museum for kunst & visuel kultur i Odense og Nivaagaards Malerisamling. Udstillingsperioderne er:
Randers Kunstmuseum 24. november 2018 – 31. marts 2019.
Brandts, Odense 11. april 2019 – 08. september 2019.
Nivaagaards Malerisamling 20. september 2019 – 26. januar 2020.

Bog om Brendekilde af lokal forfatter

I 2018 har den i Frederikssund boende Ralph Sonne fået udgivet bogen H.A. Brendekilde, Værk og betydning i dansk kunst- og kulturhistorie. Bogen kommer med sine 238 sider, mange illustrationer og billedanalyser vidt omkring malerens liv og værk. Bogen giver flere nye syn på Brendekildes kunst og har et særligt fokus på værket Udslidt fra 1889, tolkningen af det og maleriets og ikke mindst skrigets betydning. Der var delte meninger blandt anmelderne om forfatterens fund, analyser og teoier – se liste over anmeldelserne nedenfor.

Værker af H.A. Brendekilde i Frederikssund

Brendekildes kunst er så vidt vides ikke repræsenteret offentligt tilgængeligt i Frederikssund, men eftersom han boede i Jyllinge (syd for Værebro Å) i en længere årrække og færdedes meget i omegnen for at male, burde der være nogle lokale motiver. Det er kun lykkedes at finde et maleri af en scene fra et sted i Jyllinge hvor man ser ud over fjorden til Lilleø og Hornsherred i baggrunden.

Maleriet viser en pige på et stengærde siddende vel nok i sine egne tanker. Det blev da også hos det engelske auktionshus Sotheby, hvor det har været handlet, benævnt In Thoughts. Næppe Brendekildes titel. 42×52 cm. Datering usikker, angivet som 06, men mere sandsynligt 1926.

Ralph Sonne, forfatter til ovenfor omtalte bog om Brendekilde og den der har fremfundet billedet af det her gengivne maleri fra Jyllinge, mener at Brendekilde en gang har malet Kølholm, og at det muligvis er i auktionshuset Bruun Rasmussens fotosamling han har set det. Han mener det er tænkeligt at flere af Brendekildes mindre skovbilleder er malet i Østskoven i Horns Herred, og også at han har hentet motiver fra nord for Værebro Å. Men måske har Brendekilde – han færdedes jo til fods og bar alt – haft motiver nok i Jyllinge og øst over mod Gundsømagle. Brendekilde førte ikke dagbog eller fortegnelser over de steder han malede.

Kilder, link og litteratur

H.A. Brendekilde hos Weilbach Kunstnerleksikon, Kunstindeks Danmark.

Spot på Brendekilde, undervisningsmateriale i pdf fra Odense Bys Museer.

Brendekildes billedverden – stemning og skæbne, Gertrud Hvidberg-Hansen, Odense Bys Museer i serien Fynske Fortællinger, 2001. Forfatteren er daværende musumsinspektør på Fyns Kunstmuseum (nu direktør for Faaborg Museum). Bogen blev udgivet ved åbningen af udstillingen Brendekilde og hans samtid på Fyns Kunstmuseum.

Med hensyn til postkort var Hans A. Brendekilde med helt fra start, den danske postkortklub har registreret to af hans illustrationer på postkort fra 1889 både som silkekort og akvarelkort, og samme år annoncerede et postkortfirma med en palet af postkort med blandt andet et af disse. Brendekildes bidrag af illustrationer til postkort er godt nok ikke så stor, men udgivelserne af hans postkort fortsatte til hans død, og en serie vinterkort blev genudgivet til op i 1980erne. Se artikel om Brendekilde på postkort på postkortklubbens hjemmeside.

Første bog om Brendekilde, omtale og interview i forbindelse med Gertrud Hvidberg-Hansens bog om Brendekilde, Fyens.dk, 6. april 2001.

H.A. Brendekilde i nyt lys, video eller diasshow med mange billeder, Niels Lyksted, Kunstnyt.dk.

H.A. Brendekilde, Værk og betydning i dansk kunst- og kulturhistorie, Ralph Sonne, rigt illustreret bogværk, 238 sider, forlaget Multivers, 2018.

Spændende ny bog bidrager med afgørende nyt til Brendekilde-forskningen, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Niels Lyksted, Kunstnyt.dk, 2018.

Bag ansigtets sved. Det interessante i at kigge H.A. Brendekilde over skulderen overskygges af ny bogs vidtløftige billedanalyser, fejl og mangler, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Lisbeth Smedegaard Andersen, Weekendavisen, 13. juli 2018.

Sammenligningen er lige lovlig langt ude på landet, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Trine Ross, Politiken, 17. juli 2018.

Et skrig der giver ekko, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Henrik Wivel, Kristeligt Dagblad, 17. juli 2018.

Brendekilde, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Johan Rosdahl, formand for Pontoppidanselskabet, Pontoppidanselskabets hjemmeside, august 2018.