• Home
  • Joakim Skovgaard

Joakim Skovgaard

Joakim Skovgaard

Joakim Skovgaard wikipedia

Foto: Wikipedia.

Joakim Frederik Skovgaard (1856-1933), søn af P.C. Skovgaard, var dansk billedkunstner, maler, billedhugger og kunsthåndværker og stod blandt andet bag fresko-malerierne i Viborg Domkirke.

Allerede som lille dreng lagde han bemærkelsesværdig kunstneriske evner for dagen og modtog en omhyggelig vejledning af sin far. Næppe 15 år gammel blev han elev på Akademiet, samtidig med at han blev oplært i malerhåndværket. Efter faderens død tog Janus la Cour sig af hans uddannelse. Afgangsbevis som maler fik han 1876, og to år efter debuterede han på Charlottenborg.

Efter et kortere ophold i Norden rejste han i 1882 til Italien og opholdt sig dels i Rom, dels i forskellige småbyer, særlig Sora i Campania; derfra drog han i følge med Kristian Zahrtmann til Grækenland.

Skovgaard vendte tilbage i 1884 og giftede sig med Agnete Lange. Kort derpå var han atter i Italien, denne gang med Akademiets store rejsestipendium. Efter sin hjemkomst sluttede han sig til Den Frie Udstilling, men ophørte dog ikke at indsende arbejder også til Charlottenborg hvor han i 1892 hædredes med årsmedalje for Piger hente Vand i Lirifloden.

Fra slutningen af 80erne har han uden at give afkald på også at skildre hverdagslivet søgt navnlig bibelske eller kirkelige emner. Rækken af de herhenhørende kunstværker er lang, og flere er udført til kirker, blandt andre Viborg Domkirke.

Som plastikker har Skovgaard sammen med Thorvald Bindesbøll udført enkelte interessante værker, således Bjørnespringvand til Københavns Rådhus, og derefter over en årrække Dragespringvandet til Rådhuspladsen i København.

“Mellem de danske malere indtager Skovgaard en fremragende og højst ejendommelig stilling. Oprindelig nær knyttet til den ældre nationale skole står han med dennes bedste egenskaber, renhed, ærlighed og varme i følelsen og usvigelig respekt for naturformerne; dermed forener han en fantasiens styrke og en evne til grandios fremstilling, som i Nordens kunst er såre sjælden eller snarere enestående. Kolorist i moderne forstand er han ikke, men hans farvegivning, der ofte kan minde om freskomaleriets, aldrig indsmigrende, altid alvorlig stemt, som den er, står i afgjort nødvendighedsforhold til hans tegnings strenge stil, en stil, der dog ingenlunde viser sig uforenelig med fin og indtagende ynde i figurernes fysiognomiske udtryk og med talende liv i deres bevægelser.”

Joakim Skovgaard dekorerede den oprindelige Skoven Kirke med freskomalerier m.m. Han tog i en periode ophold i et pensionat ved Dyrnæs (Nordskoven) indrettet i en tidligere arbejderbolig til et nedlagt teglværk.

Kunstnerfamilien Skovgaard har deres eget museum i Viborg vis a vis domkirken.

Joakim Skovgaard er begravet på Assistens Kirkegård i København.

Gravsted

Foto: Gravsted.dk (hs)

Kilder, link og litteratur

Joakim Skovgaard på Wikipedia.

Biografi på Skovgaard Museets hjemmeside

Kunstindeks Danmark (Weilbachs Kunstnerleksikon).