• Home
  • Brugerrådet “Pedersholm”

Forenings navn Brugerrådet "Pedersholm"

Kort om foreningen

"Medlemmerne af Pedersholms Brugerråd er valgt blandt de foreninger, som benytter foreningscentret.

Brugerrådets opgaver er:

- at tilse, at foreningscentret drives efter sit formål

- at fungere som bindeled mellem brugerne og pedel, Frederikssund Kommune samt Kultur- og fritids-udvalget

- at indhente samt fremkomme med forslag til indkøb af inventar

- at indhente samt fremkomme med forslag vedrørende vedligeholdelse af centret

- at anvise plads til klubber og foreninger, der ønsker lokale på Pedersholm

Foreningscentrets drift gennemføres ved tildeling af en årlig bevilling fra Byrådet i Frederikssund på baggrund af indstilling fra brugerrådet.


Formand: Joakim Soya


Kulturådet i Frederikssund

kuf@kuf.dk