• Home
  • Eksperimenterende Danske Radioamatører

Forenings navn Eksperimenterende Danske Radioamatører


Formand: Steen Møller


Kulturådet i Frederikssund

kuf@kuf.dk