Forenings navn Fredagsklubben


Formand: Kurt Mikkelsen


Kulturådet i Frederikssund

kuf@kuf.dk