• Home
  • Frederikssund Marineforening

Forenings navn Frederikssund Marineforening

Kort om foreningen

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.


Formand: Kurt Terkelsen


Kulturådet i Frederikssund

kuf@kuf.dk