Mødestedet Hermon

Lidt om huset

Mødestedet Hermon, Vinkelvej 6, 3630 Jægerspris, tlf. 47 56 10 15

Af hensyn til parkeringsforbud på Vinkelvej i dagtimerne, anmoder vi brugerne af huset om, at parkere på Administrationscenterets parkeringsplads, der kan skydes genvej gennem stien til Vinkelvej. Gangbesværede kan sættes af ved Mødestedet. Handicappede kan parkere ved huset.

Kontaktperson vedr. lokalelån og nøgler er:
Asger Mansted, Bakkedraget 15, Jægerspris. Tlf. 47 53 13 56 efter kl. 18. Mail a.mansted@mail.dk