Andreas Friis

Kunstindeks Frederikssund

Tekst

Noter

Østby, 1935, tegning, gengivet side 28 som illustration til artikel om Østby og forfatteren Henrik Pontoppidan i Broby Johansen, Kunstvejviser – Med Broby omkring Roskilde Fjord og i Nordsjælland, 1983.