Om KUF

Velkommen til Kulturrådet i Frederikssund

Kulturrådet i Frederikssund er paraplyorganisation for de alment kulturelle foreninger, grupper og institutioner i Frederikssund Kommune.

Formålet er bl.a. at søge at fremme, støtte og koordinere kulturelle aktiviteter i vores nye kommune, ligesom vi skal fungere som ”talerør” for de kulturelle foreninger og grupper over for kommunen, og derigennem søge at påvirke kultur-, fritids- og tilskudspolitikken til gavn for den almene kultur.

Rådet blev stiftet i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris den 23. maj 2006 af repræsentanter fra ca. 40 fremmødte foreninger fra hele den nye kommune.

Formål

Bestyrelsen

Vedtægter

Bliv medlem