Andre lokaler

Ud over kulturhusene i den nye kommune rådes der også over en lang række andre lokaler på folkeskolerne, i sportshaller etc., som kan lånes/benyttes til kulturelle arrangementer og foreningsaktiviteter.


Mødestedet Hermon
Mødestedet Hermon
Mødestedet (Hermon) er primært pensionisternes hus. Her bliver arrangeret forskellige aktiviteter, fortrinsvis for ældre.

Læs mere her


Skibby Kino
Skibby Kino
Skibby Kino var en gang en privat virksomhed, men blev i 1984 overtaget og købt af foreningen HORNSHERRED FILM.
Forinden var dannet en selvstændig forening under navnet: “HORNSHERREDS FILMS KINO”. Denne driver fortsat biografen, men tog i 1999 navneforandring til SKIBBY KINO.

Læs mere her


PFFU Produktionskolen i Skibby
Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter
PFFU er en klassisk produktionsskole, der er solidt forankret i lokalmiljøet.

Læs mere her