Folkeoplysningsudvalget

Frederikssund kommune har i 2019 vedtaget det seneste regelsæt for medlems-, lokale- og aktivitetstilbud til godkendte foreninger i kommunen.

Du kan hente reglerne på kommunens hjemmeside:

Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne skal fortolkes – og hvordan man søger – så kontakt:

Du kan også kontakte Kenneth Jensen, der også er formand for Folkeoplysningsudvalget – dog som byrådsmedlem.

Bemærk
Det er kun foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven, der kan søge tilskud efter ovenstående regler.

Udvalget for Job, Erhverv og Kultur

Læs om tilskud fra udvalget her: Job, Erhverv og Kultur