Folkeoplysningsudvalget

Regler for støtte » Folkeoplysningsudvalget

Frederikssund kommune har i slutningen af 2011 vedtaget det seneste regelsæt for medlems-, lokale- og aktivitetstilbud til godkendte foreninger i kommunen.

Du kan hente reglerne på kommunens hjemmeside:

Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne skal fortolkes – og hvordan man søger – så kontakt:

Du kan også kontakte Kenneth Jensen, der også er medlem af Folkeoplysningsudvalget – dog som byrådsmedlem.

Bemærk
Det er kun foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven, der kan søge tilskud efter ovenstående regler.

Ellers henvises til siden om Fritids-kulturudvalget.