Formål

Kultur i Frederikssund

  • At være samlingssted for alle kulturelle foreninger og grupper i Frederikssund kommune.
  • At fremme, støtte og koordinere initiativer til kulturelle aktiviteter i Frederikssund kommune.
  • At være et talerør for de kulturelle foreninger og grupper i Frederiks­sund kommune og søge at påvirke Frederikssund kommunes kulturpolitik til gavn for kulturlivet i Frederikssund kommune.
  • At støtte og rådgive kulturelle foreninger og grupper som ønsker at søge økonomisk bistand fra undervisnings- og kulturudvalget og folkeoplysningsudvalget, jvf. bl.a. den såkaldte mindst-5%- pulje.
  • At knytte kontakter til kulturlivet i Frederikssunds nabokom­muner, på amtsligt plan samt nationalt (jfr. landsorganisationen Kulturelle Samråd i Danmark” KSiD’s aktiviteter) og internationalt.
  • At informere om kulturelle aktiviteter i Frederikssund
  • At virke for tværgående aktiviteter imellem de kulturelle foreninger og grupper i forhold til andre typer foreninger.