Job, erhverv og kultur

Ud over muligheden for at opnå tilskud fra Folkeoplysningsudvalget under Folkeoplysningsloven, er det i Frederikssund også muligt at søge tilskud til konkrete projekter og idéer fra Job, erhverv og Kulturs Kulturpulje.

Kulturpuljen kan yde tilskud eller underskudsgaranti til:

  • at gennemføre alment tilgængelige kulturelle arrangementer i Frederikssund Kommune.
  • at foreninger hjemmehørende i Frederikssund Kommune deltager i udenbys kulturelle arrangementer.

Job, erhverv og kultur kan, efter høring i Kulturrådet, reservere et beløb til at fremme et særligt indsatsområde inden for det alment kulturelle område, med afsæt i f.eks. Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken eller kulturaftalerne.

Hvem kan søge 

Alle borgere og foreninger i kommunen kan søge om tilskud eller underskudsgaranti til gennemførelse af et arrangement, eller til foreningers deltagelse i større udenbys kulturelle arrangementer.

Læs mere om puljen på kommunens hjemmeside, hvorfra du også kan sende din ansøgning til puljen elektronisk.

Mere info
Hvis du/I vil have mere information – og gode råd – så kontakt Kenneth Jensen (kenneth@kuf.dk).

Folkeoplysningsudvalget

Læs om tilskud fra udvalget her: Folkeoplysningsudvalget