Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Ådalens Skole

Ådalens Skole er en sammenlægning af den tidligere Åbjergskolen (19xx) med Oppe Sundby Skole (19xx – adresse: Strandvangen 2). Sammenlægningen er gennemført formelt i 2011, og i 2014 blev første spadestik taget til den udbygning som skal samle skolens virksomhed på Kornvænget.

Skolen har elever fra 0. til 9. klasse i tre-fire spor samt et par specialklasser.

Adresse: Kornvænget 4

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse