Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Andreas Friis

Andreas Alexander Carl Johan Friis, 1890-1983, maler, uddannet 1910-13 på Kunstakademiet i København og hos Maurice Denis i Paris. Han debuterede i årene omkring 1. verdenskrig, og var stærkt optaget af fransk modernisme og italiensk renæssance. Han foretog talrige rejser, opsøgte mesterværkerne i de kendte samlinger og hentede indtryk fra det sydeuropæiske. Han fik også tidligt kontakt med malerne på Bornholm og fik fast sommerbolig i Listed ved Svaneke. Andreas Friis var aktiv som kunstner i over 70 år, og på Den frie Udstilling blev han en institution med årlige udstillinger af bornholmerbilleder, sydlandske motiver m.m. samt nordsjællandske landskaber. Han fornægtede aldrig sine forudsætninger og skabte alligevel et selvstændigt livsværk.

Andreas Friis malede også flere altertavler, udsmykkede læsesalen i Universitetsbiblioteket på Nørre Allé i København og lavede illustrationer til Achton Friis’ bog Danmarks store Øer.

I en artikel om Østby og forfatteren Henrik Pontoppidan i Broby Johansens Kunstvejviser Med Broby omkring Roskilde Fjord og i Nordsjælland, 1983, er på side 28 gengivet denne tegning af Andreas Friis fra Østby, 5. september 1935.

Kilder, link og litteratur

Andreas Friis i Weilbachs Kunstnerleksikon.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse