Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Ballet- og dansebilleder på Frederikssund Sygehus

Der blev i år 2000 bygget en ny stor afdeling af den amtslige hospitalspsykiatri med to afsnit i tilslutning til Frederikssund Sygehus. Her blev fællesarealerne udsmykket med en række malerier af ballet-og dansemaleren Hans Voigt Steffensen.

Tango HVS hjemmeside

Et eksempel på et dansemaleri – Tango – på 160 x 180 centimeter hentet fra Hans Voigt Steffensens hjemmeside.

Noter

Har været omtalt i Nyt om sundhedsvæsenet.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse