Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Bent Karl Jacobsen

bent_karl_jacobsen - juleskeen

Foto: Juleskeen.dk.

Bent Karl Jacobsen, Den Glade Maler, 1934-2004, uddannet som værktøjsmager, men som kunstner (grafiker især) var han autodidakt. Interessen for pop-art og for at udforske de kunstneriske afsmitninger fra forbrugersamfundet fik Jacobsen til at rejse til New York i 1971. USAs sociale og mentale spændinger satte varige spor i hans billedverden hvor de efterlod en splittelse mellem figur, symbol og skrift som han har tematiseret i sit maleri i 1990erne.

Prospekt fra Folkets Park Bent Karl Jacobsen kpa

Prospekt fra Folkets Park, 65 x 57cm, Bent Karl Jacobsen, 1969, Foreningen Kunst på Arbejde.

Bent Karl Jacobsens tidligste arbejder vakte opmærksomhed, især de blå collager, Dukkerier. I maleriet og de grafiske arbejder brugte han enkle former der ofte danner en surreel helhed. Andre motiver er karruseller, legetøj eller badebolde. De stærke farver er karakteristiske, ligesom en ironisk distance til forbrugersamfundet. Rejsen til New York i 1971 sammen med Poul Janus Ipsen og mødet med de voldsomme sociale modsætninger skærpede Bent Karl Jacobsens politiske bevidsthed. Popkunstens forenkling af virkeligheden fortrænges gradvist. Tingene, bolden, pyramiden, legetøjet erstattes af virkeligheden – motorvejen, parklandskabet, regnbuen, træet – nu med  en fornemmelse af en verden under nedbrydning. Serigrafiet Vejspærring fra 1976 indeholder således hele den kolde krigs gru.

Bent Karl Jacobsen har i sin grafik især brugt af serigrafi med mulighed for at bruge farve og form med stor malerisk virkning. Den serielle gentagelse af banale motiver – ofte positivt/negativt eller oven i hinanden – er karakteristisk. Hyppigt er værkerne bygget op af flere sådanne enkeltbilleder, der kan aflæses som symboler med den dobbelttydighed der har præget hans arbejder fra første færd.

Efter Ulla Grut, Weilbachs Kunstnerleksikon.

Flodbåde - Bent Karl Jacobsen

Flodbåde, Bent Karl Jacobsen, plakat, 1990, netgalleriet Kaffeslottet.

Bent Karl Jacobsen er repræsenteret på Metalskolen i Jørlunde med tre grafiske arbejder fra 1970erne og fire fra 19769-70 i serien Cirkus. Foto Flemming Bülow.Kilder, link og litteratur

Bent Karl Jacobsen hos Denstoredanske.dk.

Bent Karl Jacobsen hos Kunstindeks Danmark, Weilbachs Kunstnerleksikon.

Livets fest, årets julebestik 1986, Bent Karl Jacobsen, Juleskeen.dk.

Juleskeen 1986

Kolorisme, popkunst og stoflighed. Portræt af Bent Karl Jacobsen, udstillingskatalog, John Chr. Jørgensen, Asbæk, 1995

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse