Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Carsten Hoff & Susanne Ussing

Carsten Hoff, arkitekt, født 21. januar 1934; Susanne Ussing, arkitekt og billedkunstner, født 29. november 1940, død 8. marts 1998; gift (begge for anden gang) i 1983.

Carsten Hoffs og Susanne Ussings udgangspunkt har været en naturlig reaktion på den forrige generations arkitektur- og smagstyranni. De har været frodigt idérige, og deres værker har skullet anspore til selvstændig nytænkning. De har kredset om individuelle behov, og de har understreget retten til at være ordinær og have dårlig smag i deres forslag til fornyelse af boligbyggeriet: “På et færdigstøbt etagedæk bygger du den bolig du vil, udformer den som du har lyst” blot den ikke er til fare for andre.

Kilde: Erik Ejlers, Kunstindeks Danmark

Susanne Ussing har gennem udstillinger og tænkning i fællesskab med Carsten Hoff søgt at formulere et opgør med den rigide arkitektoniske praksis, præget af fremmedgørende industrialiseret byggeri der går umiddelbart forud for de sene 1960ere. Som individuelle behov og fantasi søgtes fremmet i Susanne Ussings arkitektoniske visioner, er også hendes billedkunst præget af frodig sanselighed og en udpræget lyst til at møde publikum gennem adskillige udsmykninger af overvejende midlertidig karakter i de offentlige rum og gennem de mange sanseudstillinger der herhjemme om nogen forbindes med Susanne Ussíngs humanistiske engagement.

Kilde: Torben Weirup, Kunstindeks Danmark

Susanne Ussing eksperimenterede med sit liv, arkitekturen og kunsten med stor originalitet. Hun var inspireret af den internationale Fluxusbevægelse, og de fleste af hendes værker var gjort af organiske materialer og derfor flygtige. En del gik tabt efter en brand i hendes atelier 1984. Hun voksede op på Østerbro og var ud af en børneflok på fem. Forældrene, der begge var arkitekter, havde egen tegnestue, og i hjemmet kom mange kunstnere, bl.a. den tysk-danske Fluxuskunstner Arthur Køpcke og maleren, billedhuggeren og arkitekten Gunnar Aagaard Andersen. Susanne Ussing gik på Bernadotteskolen i Hellerup hvor hun blandt andet arbejdede på et keramisk værksted. Ansporet heraf uddannede hun sig 1955-59 på Kunsthåndværkerskolen.

Susanne Ussings interesse for formgivning førte hende 1960-63 til professor Erik Herløws afdeling på Arkitektskolen hvor hun mødte og inspireredes af guldsmed Arje Griegst. Sammen med sin første ægtefælle tog hun et år til Firenze i Italien. Efter hjemkomsten i 1964 åbnede parret en butik hvor de blandt andet solgte og udstillede hendes keramiske arbejder. På Arkitektskolen havde Susanne Ussing også mødt sin senere ægtefælle Carsten Hoff som hun levede sammen med fra 1968. De fik et udstillingsgennembrud 1968-71 med de såkaldte Sanserum 1-6. Rummene der var fyldt med store objekter, var tænkt som åbne systemer som ændrede sig og skabte nye sammenhænge efterhånden som de påvirkedes. Samtidig underviste de i rumperception på Arkitektskolen 1969-73. I forbindelse med en række byggeeksperimenter 1970-73 i blandt andet Thy-lejren byggede parret en overordnet struktur af pap, plastik og presenninger som enhver kunne være med til forme og bo i. Deres idéer om beboerprocesser fik medvind i Danske Arkitekters Landsforbunds konkurrence om nye etageboligformer 1970-73 hvor de vandt førsteprisen. Her var den overordnede struktur udformet som et kunstigt landskab af betonplader. Projektet videreførtes som boligkulisse på kunstmuseet Louisianas udstilling Alternativ Arkitektur i 1977. Samtidig med disse radikale arkitekturforestillinger tegnede parret poetiske huse, fx et sommerhus i Tibirke Bakker 1976.

Susanne Ussings mangeartede talent kom endvidere til udtryk på et utal af udstillinger i ind- og udland. Vægtige værket var I drivhuset på Ordrupgaardsamlingen 1980, Tangkirke 1980-84 på Louisiana samt de syv børneudstillinger som hun udarbejdede og opbyggede på museer landet over. På Louisianas børneudstilling 1978 kunne man lægge sig i en stor livmoder. Det kvindelige univers optog hende meget, og hun deltog på Kvindeudstillingen på Charlottenborg 1975. De særprægede skulpturer og vinduesudsmykninger 1977-85 i tøjbutikken Nørgaard på Strøget huskes af mange. I 1990erne beskæftigede hun sig med fraktalgeometrien som sammen med Carsten Hoff omsattes til udsmykninger. I 1988 modtog Susanne Ussing og Carsten Hoff Nykredits Arkitekturpris og året efter Eckersbergs Medaille.

Kilde: Helle Bay, Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Ved branden i 1984 i hendes atelier mistede Susanne Ussing en meget stor del af sin produktion – ikke mindst tegninger, og de tegninger der var tilbage, bar tydeligt præg af brand og vand. I 1987 afholdt Nordjyllands Kunstmuseum en retrospektiv udstilling for Susanne Ussing: Brændte Tegninger. Udstillingen blev arrangeret i sammenhæng med en konference Kunsten og Pengene som DSB havde taget initiativ til. I samme forbindelse udgav Susanne Ussing og Carsten Hoff på eget forlag en bog med godt 100 siders beskrivelse af Susanne Ussings arbejder med tekst af hende selv: Susanne Ussing – arbejder mellem 1957-1987.

På Willumsens Museum i Frederikssund indrettede Susanne Ussing i 1979 en såkaldt sanseudstilling for børn Sansning og Sammenhæng med en mangfoldighed af genskabninger og understregninger af J.F. Willumsens kunst: En udstoppet Pegasus, en gul vandseng, skumgummitotter, glasskår, en hule, et byggestillads, hvedegræs og meget mere. Susanne Ussing lavede tilsvarende udstillinger på seks andre kunstmuseer landet over.

Sansning og Sammenhæng

Foto: J.F. Willumsens Museum

I 2014 arrangerede Den Frie Udstillingsbygning på Østerbro i København i samarbejde med Carsten Hoff og Dola Bonfils en stor og bred mindeudstilling om Susanne Ussing: En udstilling i vadestedet mellem lykkelig drøm og kluntet virkelighed.

Kilder, link og litteratur

Med tog i fraktalernes verden, Lisbeth Nebelong, artikel i DSB-magasinet Ud&Se, nr. 5, maj, 1989 forud for indvielsen af S-togsdriften til Frederikssund den 28. maj 1989.

To arkitekter bygger lejrens vartegn, Peter Øvig Knudsen, afsnit i bogen Hippie 1 om Ussing og Hoff m.fl. i Thylejren under grundlæggelsen i 1970, siderne 256-261, Gyldendal, 2011.

Artiklen er oprettet i 2014 under medvirken fra Carsten Hoff.

Susanne Ussing – mellem kunst og arkitektur, monografi over Susanne Ussing, flere forfattere, redigeret af Birgitte Thorsen Vilslev og Carsten Hoff, stort format, 270 sider, Strandberg Publishing, 2017.

Hendes kunst skulle vække os, anmeldelse af Sussanne Ussing-monografien, Lars Hedebo Olsen, Politiken, 28. juni 2017.

Bare for eksperimentets skyld, anmeldelse af Sussanne Ussing-monografien, Mette Sandbye, Weekendavisen, 11. august 2017.

Åh, Susanne!, anmeldelse af Sussanne Ussing-monografien, Anne Pind, tidsskriftet Arkirekten, oktober 2017.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse