Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Claus Jensen

Claus Henrik Jensen, maler og billedhugger, 1943-2019, autodidakt maler og billedhugger.

Claus Jensen arbejder i et formsprog som har sine rødder hos de russiske konstruktivister og i neoplasticismen. Idémæssigt har han en lignende opfattelse af kunstens funktion i samfundet og om kunsten som en naturlig del af vores hverdag og omgivelser. Han regnedes som en kompromisløs kunstner og var anerkendt blandt kolleger. Den amerikanske, minimalistiske kunstner Donald Judd havde stor betydning for ham, især på det teoretiske plan.

Claus Jensens skulpturer består ofte af store stålplader som, placeret i et bestemt rum, forandrer vores opfattelse af det og skaber en dialog. Han har tidligere været medlem af den nu opløste gruppe Ny Abstraktion. Omkring 1990 arbejdede han meget med udformning og udsmykning af byggerier i samarbejde med arkitekter.

I maleriet dyrkede han ofte det monokrome. Ikke eksperimenter, men undersøgelser, skal han have sagt.

Kilder, link og litteratur

Claus Jensen hos Kunstindeks Danmark (Weilbach Kunstnerleksikon).

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse