Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Damaris Petersen

Damaris Emilie Petersen, født von Halle den 3. oktober 1889 i Roskilde (Hestetorvet 1) som en af fire søskende. Gift den 3. januar 1920 med William Valdemar Petersen, overdyrlæge på Frederikssund Andels Svineslagteri, født den 6. januar 1885 i København. Damaris døde i 1972. Begge ligger begravet på Frederikssund kirkegård bag en hæk ved kirkens indgang.

William Valdemar Petersen købte i 1935 Carl Vilhelm Langes store ejendom på søsiden af Færgevej (med adgang fra den senere nedlagte Fjordvej – dengang Færgevej 55, nu Egernvej 3) i sammenhæng med en udstykning af ejendomme til Gernvej-Fasanvej-Harevej-kvarteret. William døde i 1964, og Damaris boede i huset til sin død otte år senere.

Både Damaris og William arbejdede med billedkunst, han tegnede en lang række ex libris som befinder sig på Det kongelige Bibliotek, begge arbejdede de med skulptur. I Jul i Nordsjælland 1957 skrev H.C. Nielsen et portræt af William Valdemar Petersen, herunder om hans kunstneriske udfoldelser og om at skulpturer fra hans hånd pryder blandt andet Landbohøjskolens Bibliotek, Universitetsbiblioteket og Andelsslagteriernes Fælleskontor. Damaris omtaler han på denne måde:

“Hjemmet i Frederikssund har givet Plads for en endnu uafgjort Konkurrence mellem Overdyrlægen og hans lige saa kunstnerisk begavede Hustru om hvem der skaber de smukkeste Skulpturer. Vi skal ikke dømme Ægtefællerne imellem.”

Damaris Petersen antages at være den der har lavet en buste af pastor Rosenstand, sognepræst ved Frederikssund og Oppesundby sogne. Pastoren kom i huset hos William og Damaris, og Damaris har ifølge den tidligere nabo Eva Arpe fortalt at “pastoren havde sådan en interessant profil, og derfor lavede hun busten”.

Busten befinder sig nu hos pastor Rosenstands efterkommere et sted i Nordsjælland.

Rosenstand-busten

Holger Wilhelm Rosenstand, præst og forfatter, R

Født den 5. marts 1849 i Aarhus, søn af kammerassessor Wolf Sigvard Rosenstand og Margrethe Elisabeth Margrethe Magdalene Rosenstand (knudsen), gift med Erasmine Dorothea Maria Rosenstand (Knudsen), død 83 år gammel den 8. januar 1933 i Oppe Sundby, Frederikssund, begravet på Frederikssund Kirkegård. Far til gymnastiklærerinde og massøse Ingeborg Dyhre Rosenstand (1874-1954, ugift), Svend Asger Rosenstand (1875-1876), Eskil Rosenstand (1877-1889), arkitekt Esbern Rosenstand (1877-1969), overlæge Knud Rosenstand (1879-1959) og Johannes Bent Rosenstand (1884-1968).

1904 blev Holger Vilhelm Rosenstand sognepræst for Frederikssund og Oppesundby sogne. Han havde forinden været præst i USA i seks år og sognepræst i Eltang og Sønder Vilstrup i Ribe Stift. I studieårene havde han været ivrig grundtvigianer, og det fortsatte han med uden dog at være ’partimand’. Han skrev flere bøger, blandt andet ”Fra de store Søers Land” fra 1901 om sine oplevelser som præst i USA. Han gik af i 1923 i en alder af 74 år, og han boede i Oppesundby til sin død i 1933. I 1909 holdt Peter Sabro foredrag i Frederikssund, og her er det rapporteret at han og pastor Rosenstand diskuterede kristendommen. Kilde: Knud B. Christoffersen, Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970, 2. bind. På side 103 findes et foto af pastor Rosenstand – i profil – a propos Damaris’ ovenfor gengivne bemærkning om hans interessante profil.

Rosenstand er begravet på Frederikssund Kirkegård.

Kilder, link og litteratur

https://www.danishfamilysearch.dk/cid16201985

https://www.korsoerslaegt.dk/Dyrl%E6gerne%20i%20Danmark.html

https://www.geni.com/people/Holger-Wilhelm-Rosenstand/6000000000716395500

https://www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=15340

Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970, 2. bind, Knud B. Christoffersen.

Dyrepsykologen i Frederikssund, H.C. Nielsen, Jul i Nordsjælland, 1957.

Noter

Damaris er et græsk navn og kendes fra Nye Testamente, Apostlenes Gerninger, 17. kapitel om Paulus’ tale på klippen Areopagos, et kultsted på Akropolis i Athen omkring år 55: “Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios som var medlem af Areopagosforsamlingen, og en kvinde der hed Damaris, og flere andre.”

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse