Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Egetræer i Nordskoven

Egetræer i Nordskoven ved Jægerspris

Foto: Statens Museum for Kunst

P.C. Skovgaards maleri i olie på lærred, 189×129, Egetræer i Nordskoven ved Jægerspris er fra 1843. Maleriet har et par alternative titler: Det gamle egetræ med storkereden i Nordskoven ved Jægerspris og Parti i en Skov, i hvilken Egetræer ere de fremherskende. Maleriet findes på Statens Museum for Kunst.

I 1843 vandt maleriet Neuhausens præmie for landskabsmalerier ved udstillingen på Charlottenborg. Maleriet blev “ligesom flere andre blev købt til Den kongelige Malerisamling” står der i Weilbachs Kunstnerleksikon.

I 1895 skriver kunstkritikeren og den senere direktør for Statens Museum for Kunst: “Ingensinde er der givet os en ypperligere Skildring af vort Lands Frodighed”.

Maleriet vidner om en fortidig knap så intensiv skovdrift – den nutidige skov omkring de gamle ege i Nordskoven er i al fald meget tættere.

I bogen Færgegaarden gennem fire hundrede år er der på side 5 (forordet) en vignet med en storkerede i samme trætop som på Skovgaards maleri. På tegningen er i håndskrift skrevet “Toppen af et ældgammelt Egetræ i Nordskoven ved Jægerspris” efterfulgt af en ulæselig signatur.

I bogen Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, side 337, er maleriet gengivet under ovennævnte titel nr. 2 og med billedteksten: Bemærk storkereden i toppen af Storkeegen der står i ensom majestæt på den hævede havbund neden for de gamle strandskrænter der er dækket med åben skovbevoksning.”

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse