Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Ejler Bille

Ejler Bille Galleri Flintholm

Ejler Bille, foto Galleri Flintholm.

Ejler Kristian Torbensen Bille, maler og billedhugger, født 6. marts 1910 i Odder, død 1. maj 2004 i Ørby, gift med maleren og forfatteren Else Agnete Therkildsen 1900-92). Parret boede fra 1955 i Vejby og fra 1966 i Ørby.

Som en af pionererne inden for den abstrakte kunst i Danmark var Ejler Bille en af det 20. århundredes betydeligste danske billedkunstnere.

Han gik på Kunsthåndværkerskolen 1930-31 og på Billedhuggerskolen på Kunstakademiet i København 1932-33. Han debuterede som billedhugger i 1931. De tidlige abstrakte skulpturer var præget af hans naturinspiration som senere blev mindre synlig, men altid var til stede i hans værker, også når det gælder maleriet som han sideløbende arbejdede med, og som siden blev hans foretrukne medie. Ejler Bille stiftede i 1933 sammen med Vilhelm Bjerke-Petersen og Richard Mortensen den spontaneistiske kunstnersammenslutning linien som året efter manifesterede sig med en udstilling og et tidsskrift. Inspiration var europæisk: Bauhaus som centrum for den abstrakte kunsts udvikling i Tyskland og Paris som hjemsted for kubisme, abstrakt kunst og surrealisme.

I løbet af 1940rne udviklede han sin egen karakteristiske form hvor den ene lille, farvemættede, penselmodellerede og selvstændige form eller figur hele tiden føjes til den anden – og til sidste skaber det færdige billede. Han lavede tidligt enkelte litografier og har siden begyndelsen af 1970erne jævnligt beskæftiget sig hermed.

Ud over Ejler Billes deltagelse i den legendariske Cobra-bevægelse (1948-51) havde især hans medlemskab af den lyrisk funderede Martsudstilling (1951-82) betydning for hans kunst. Ejler Bille var usædvanligt produktiv som kunstner, og sideløbende hermed virkede han som forfatter, digter og engageret kunstdebattør. Hertil kom gennem de senere år mange rejser til Bali hvor han sammen med sin hustru skabte en samling af balinesisk kunst som i dag findes på Holstebro Kunstmuseum.

Ejler Bille udstillede i 30 år (1951-1982) på Marts-udstillingen, men har også været medlem af Corner-udstillingen og af Høstudstillingen, og siden tilsluttede han sig Den Frie. Han har i øvrigt gennem årene udstillet utallige steder, ligesom han er repræsenteret på en lang række museer m.v. Ejler Bille har modtaget en række priser for sit arbejde, heriblandt Oluf Hartmanns Mindelegat og Läkerols Kulturpris, og Kunstakademiet hædrede ham i 1960 med Eckersberg Medaillen og i 1969 med den fornemste pris, Thorvaldsen Medaille.

Kilder, link og litteratur

Ejler Bille hos Kunstindeks Danmark (Weilbachs Kunstnerleksikon).

Malerne på Tisvilde-egnen siden Guldalderen, Elisabeth Fabritius, Marie og Victor Haagen-Müllers Fond, 2006 (se nedenfor).

Noter

Ejler Bille er repræsenteret på Metalskolen i Jørlunde med et værk fra 1976.

Bilag

Elisabeth Fabritius skriver i Malerne på Tisvilde-egnen siden Guldalderen om Ejler Bille:

“Ejler Bille kendte foruden Bjerke Petersen også Asger Jorn siden de unge år. Også han tog ved lære af Klee og Kandinsky og besøgte i begyndelsen af 1930rne Berlin sammen med Richard Mortensen. Senere fik franske malere betydning for ham. Bille udviklede et formsprog hvor han helt frigjorde sig fra det figurlige og lod farven udfolde sig frit over hele lærredet. For ham betød farven mere end motivets konstruktion. Bille har rejst og malet blandt andet i Frankrig, Marokko, på Bornholm og andre steder i Danmark. På rejser til Bali har Ejler Bille fundet inspiration til nye farvesammensætninger. I 1951 malede han det første billede fra Mønge, som siden er fulgt af mange, også fra Vejby Strand.

Sammen sin kone, maleren Agnete Therkildsen, fik han i 1955 Jørn Utzon til at bygge hus til dem på Vejby Strand, en enkel, elegant konstruktion med de fornødne ateliermuligheder. Det solgte de i 1969 og slog sig ned i Ørby hvor Bille boede og arbejdede til sin død. Selv om han ikke gav sine billeder egentlige titler, har han alligevel i tidens løb ladet lokale stednavne indgå. Trods det abstrakte formsprog taler mange af hans malerier om stedets lys og stemninger og kan derfor med god ret opfattes som en hyldest til Tisvilde-egnens natur der i tidens løb har inspireret så mange.”

Vejby ligger i Nordsjælland få km øst for Tisvilde, Ørby ligger lige syd for Vejby og Mønge lige øst for.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse