Foreningscentret Pedersholm

Lidt om huset

Pedersholm hed oprindeligt Oppe Sundby Skole, og er opført som sådan i 1912. Allerede i 1960’erne flyttede Oppe Sundby Skole dog til nyere, og større, lokaler. Siden 1983 har Pedersholm så fungeret som foreningscenter/kulturhus.


Vilkår for at låne huset

Pedersholm foreningscenter benyttes af foreninger (primære brugere), aftenskoler (sekundære brugere) og andre (ad Hoc) der har brug for lokaler til aktiviteter.

Der mange faste foreninger som holder deres møder i samme lokale, hvilket giver mulighed for at foreningerne der benytter samme lokale kan sætte deres eget præg på lokalet.

Som eksempel er Soldaterstuen (1.31) indrettet af de 4 soldaterforeninger der har til huse på pedersholm.

Tilsvarende lokaletilpasninger er også i lokale S41 – Cykling og Træning, S11 er indrettet til kreative aktiviteter – maling etc.

Alle lokaler har adgang til trådløst lokalnet.

Lokaler kan udlånes af Brugerrådet brugerraadet@pedersholm.info

Se mere om lokaler og faciliteter her
https://pedersholm.frederikssund.dk