Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Frederikssund Bibliotek

Frederikssund Bibliotek Facade bygninger-kunst LLJ og TL

Frederikssund Bibliotek, nu hovedbibliotek i den store Frederikssund Kommune. Adressen er Jernbanegade (gågaden) 24.

Tidligere biblioteksbetjent Holger Nielsen fik lov at bruge sine kunstneriske evner til flere udsmykninger på biblioteket. Nogle af dem er gengivet i nedenstående bilag med uddrag fra hjemmesiden Folkebibliotekerne – Bygningerne og de kunstneriske udsmykninger – afsnittet om Frederikssund Bibliotek. Holger Nielsen har lavet dels navnetrækket Børnebibliotek og dels bagvæggen i hyggekrogen med den flot svungne røde drage. Disse og alle (eller næsten alle) hans andre udsmykninger er malet over ved senere renoveringer.

I 1970erne 0g -80erne købte Frederikssund Bibliotek en del kunst – heriblandt mange nummererede og signerede litografier – i alt mellem 200 og 300 værker. Kunstnerne var både lokale og udenbys – heraf mange der havde udstillet i regi af Frederikssund Kunstforening. Hensigten var at etablere udlån af kunst, men det blev aldrig til noget. En del af kunsten havnede på rådhuset og i andre offentlige institutioner, og resten var gemt væk i et depot. I 2011-12 blev værkerne i depotet sat til salg. Bruun Rasmussen solgte enkelte værker på auktion, resten blev solgt i 2012 på en auktion med fremmøde. Det foregik på J.F. Willumsens Museum og med daværende direktør Annette Johansen som auktionarius. De 62 værker fra depotet blev solgt for i alt 23.850 kroner – i gennemsnit 385 kroner, højeste salgspris var 850 kroner. Køberne gik derfra med kunst til ‘fornuftige’ priser! Se avisartikler fra før og efter auktionen – med afbildning af cirka et dusin af værkerne. I artiklerne møder man museumsdirektør Annette Johansen, bibliotekar Karsten Lolck og daværende formand for museumsbestyrelsen Michael Harder samt tidligere formand for Frederikssund Kunstforening Lis Nielsen. Foto herunder fra auktionen på Willumsens Museum. Foto Thomas Arnbo.

Kilder, link og litteratur

Folkebibliotekerne – Bygningerne og de kunstneriske udsmykninger – Frederikssund Bibliotek, Lone Lambert Jensen og Thomas Laulund, hjemmeside, udateret. Det fremgår ikke af hjemmesiden hvem der har lavet de afbildede udsmykninger. Se tekst og foto fra hjemmesiden nedenfor.

Bilag

Fra hjemmesiden Folkebibliotekerne – Bygningerne og de kunstneriske udsmykninger:

Frederikssund Bibliotek er centralt placeret midt i byen. Det har til huse i en stor rød murstens ejendom på byens hovedstrøg. Huset er temmelig anonymt og ligner mest af alt en ældre beboelsesejendom. Det er dog også til denne funktion det oprindeligt er opført. Tidligere var der lejligheder af cirka 200-250 kvm størrelse, hovedsageligt brugt til liberalt erhverv, såsom advokatkontor og tandlæge.

Indgangen er gennem ejendommens port hvori en dør til højre fører op til biblioteket. Går man videre gennem porten, som er åben for færdsel fra begge sider af ejendommen, kommer man ud til den åbne gård hvor biblioteket for øvrigt har placeret et nærmagasin i kælderen. Dette afstedkommer en del upraktisk renderi. Selve biblioteket ligger på første sal.

Kunsten i biblioteket

Trappen er udnyttet på en sjov og opfindsom måde. Her er malet alle de gode og fortrolige kendinge. Man følges med Tintin, Terry og Asterix op ad trappen. På en af reposerne møder man Alfons Åberg, Garfield, med den meget naive hund, Futte. Steen og Stoffer benytter oversiden af vinduesrammen til at slappe af på.

Frederikssund Bibliotek Opgang bygninger-kunst LLJ og TL

På 1. sal ligger voksen biblioteket i de rum der vender ud mod hovedgaden. Her er tæt pakket, og for den førstegangs besøgende virker det næsten rodet og uoverskueligt. På grund af de mindre rum er der en næsten bogstueagtig stemning med mange små nicher og kroge. På trods af disse forhold er det disponeret godt med en god skiltning, et must under disse forhold.

Biblioteket på 1. sal breder sig til begge sider af skranken, til højre ender det sidste rum i læsesalen, til venstre forsvinder man i flere på hinanden følgende rum for til sidst at ende i et rum indeholdende folkeminder, geografi-rejser, naturfag, virksomhedsledelse, medicin… I dette rum er der lavet en collage der som en bort løber rundt langs væggen med en masse gamle Frederikssund-billeder. Igen et sjovt og hittepåsomt indslag i rummet der indeholder folkeminder.

Det er dog i børnebiblioteket de fleste dekorationer og vægudsmykninger er placeret.

Frederikssund Bibliotek Børnebibliotek bygninger-kunst LLJ og TL

Børnebiblioteket kommer man til ved at forlade voksen afdelingen og fortsætte op ad trappen til 2. sal. Her er mange farver. Selve rumfordelingen er stort set den samme som nedenunder. Rummene breder sig til begge sider af skranken indenfor døren, men her er i modsætning til voksenbiblioteket noget mere væg plads at boltre sig på.

På endevæggen i forbindelse med en herlig læseplads med en meget let og elegant læsebænk er der afbilledet en flot drage. I øvrigt er kunstneren til en del af disse udsmykninger pedellen/betjenten som er uddannet dekoratør (Holger Nielsen, red.).

Frederikssund Bibliotek Interiør med drage bygninger-kunst LLJ og TL

I småbørnsafdelingen er små lave reoler bygget op af små modulkasser – det skaber et godt brugervenligt rum for de små størrelser. Til venstre for dette rum er der et mindre for de helt små med et meget flot billedtæppe med en eventyrlig drage bærende en lille pige. En særligt flot udsmykning er to billeder malet på en metalplade og ophængt lige inden for døren til rummet for de mindre børn. Billedet med rim og remser er det ene af de to billeder.

Frederikssund Bibliotek Rim-remser-sange bygninger-kunst LLJ og TL

Noter

Der savnes en datering af hjemmesideartiklen om Frederikssund Bibliotek og også af Holger Nielsens udsmykninger.

 

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse