Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Frederikssund Havn

Havn med Skjelskør

Foto: Visit Frederikssund

Frederikssund Havn er en gammel trafik- og erhvervshavn med Nordkaj, Østkaj, Sydkaj og Stenværkskaj (sydligst). Havnen blev op mod årtusindskiftet tømt for sine oprindelige funktioner – kornsiloer, lagerhaller, stenværk med kollergang, jernstøberi og ind- og udskibning af diverse massegods m.m. – og siden omdannet til en ny stor bydel med boligbebyggelserne Nordkajen, Amsterdamhusene på Østkajen, Kajhusene på Sydkajen og Enghusene mellem Sydkajen og Stenværkskajen, samt en Føtex ved Bruhnsvej og fritidsfiskerbyen Nokken (Frederikssund Fritidsfiskere) yderst på Sydkajen/Stenværkskajen.

Eneste bevarede bygninger er den tidligere toldbod – nu restaurant Toldboden – og den tidligere havnemesterbolig.

Bevaret og i øvrigt ubebygget er desuden et opfyldningsområde – udsigtsstedet Tippen – omkring den vestlige dæmning til broen der førte den sjællandske midtbane over Roskilde Fjord. Jernbanen var planlagt fra Næstved/Karrebæksminde i Sydsjælland til Hillerød, men det var kun strækningen Frederikssund-Ringsted der kom i drift. Det var fra 1928, men bare otte år efter blev ikke bare byggeriet af resten af strækningen, men hele jernbaneforbindelsen opgivet igen. Broen blev flyttet til Limfjorden ved Aalborg-Nørresundby. De mange landskabelige spor af baneanlægget (dæmninger, banegrave og broer) ude i det sjællandske landskab forsvinder pø om pø.

Ud for Tippen ses den eneste bevarede bropille af den række bropiller – Tandstumperne kaldet – som bar jernbanebroen til den østlige dæmning som fra Hornsherred-siden skyder langt ud i fjorden. De øvrige Tandstumper blev sprængt midt i 1990erne. Bropillernes granitsten blev bjerget, og billedhugger Joseph Salamon har brugt nogle af dem til skulpturgruppen Et fjordlandskab placeret ved det gamle brofæste.

Havnen er hjemsted for flere skibe – blandt andre vikingeskibskopien Sit Ege og veterandampskibet Skjelskør.

Minen indsamlingsbøsse 2

På Sydkajen er i 2008 opstillet en gammel indsamlingsbøsse i form af en ombygget hornmine fra Første Verdenskrig – en minebøsse – som gennem årene har haft forskellige placeringer på havnen. Landets marineforeninger opstillede i 1920rne kasserede hornminer som indsamlingsbøsser. De indsamlede midler gik til diverse velgørende formål og støtte til vanskeligt stillede søfolk, fiskere og deres efterladte. Inskriptionen lød:

For Sømands død og Enkers Gråd –
Nu tak for Tab og Tak for Dåd

Minen indsamlingsbøsse 1

Fotos: Flemming Bülow.

Samme sted står der også siden 2008 en stor flagstang som betjenes et flaglaug organiseret blandt især fritidsfiskerne på den nærliggende nokke. Frederikssund Kommunes hjemmeside havde denne reportage.

Povl Søndergaards skulptur Pige sætter sit hår står hvor Bruhnsvej, Havnegade og Færgevej munder ud i havnepladsen. Steen Overgaard Madsens skulptur Halvvind står på selve havnepladsen, og den nævnte skulpturgruppe Fjordlandskab af Joseph Salamon står yderst på Tippen.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse