Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Gorm Eriksen

Gorm Eriksen foto fra hjemmeside

Foto Gorm Eriksens hjemmeside.

Gorm Eriksen, født 21. juni 1940, død 14. juni 2022, billedkunstner og arbejdede med malerier og tryk, han boede i Smidstrup ved Gilleleje.

Uddannet som litograf og grafonom og debuterede 1969 som maler på Charlottenborgs Forårsudstilling og Kunstnernes Efterårsudstilling og har siden udstillet utallige steder i ind- og udland. Han maler i en ekspressionistisk og farveglad stil. Han har udført et stort antal litografier, serigrafier og kobbertryk.

Gorm Eriksen er repræsenteret på Metalskolen i Jørlunde med flere malerier blandt andet fra serien Subliminal spejling samt cirka et dusin tryk. Her et udvalg – foto Flemming Bülow.

Uden titel

Bjerg


Hvide træer

Ravine


Uden titel, 1991


Uden titel 1991


Uden titel 1993


Uden titel 1993

Uden titel 1993

Kilder, link og litteratur

Fødselsdagsomtale i Berlingske 20. juni 2020.

Dødsfald i Politiken 25. juni 2022.

Bilag

Kunsthistoriker Alice Fanøe skriver på Gorm Eriksens hjemmeside:

“Den heftige ekspressive brug af farver er netop Gorm Eriksens kunstneriske bomærke. Han fører penslen med skiftende farve i hastigt glidende eller abrupt afbrudte strøg over lærredet. Det er de indre billeder som kunstneren vil synliggøre. Billeder som presser sig frem fra de ubevidste lag i menneskesindet.

Gorm Eriksen arbejder helt bevidst med denne proces. Han bruger meditation hvor han efter års træning har lært sig at bringe sindet i meditativ tomhed for der igennem at frigøre sig de underbevidste energier som vi alle har i os, og som vi ikke selv er herrer over.

I hans maleri fornemmer man kampen med stoffet – der er en fysisk nærværenhed i billedernes figurationer som er bygget op af stærke farver og dansende rytmiske bevægelsestegn i sorte strøg. Det er i tegningen, billedets dramatik fremkommer, og farveklange underbygger og forstærker udtrykket. Farvernes værdi og deres påvirkning af den menneskelige psyke og dermed selve farvens væsen interesserer ham i særlig grad. I nogle billeder tager formen karakter af ansigter og figurationer som repræsenterer arketypiske gestalter af det gode, det onde, det lidende eller det frydefulde – en evig dualisme, det lyse og det mørke, som forholder sig til hinanden i en voldsom spænding. I løbet af billedets tilblivelsesproces arbejder han på forskellige planer af ubevidst og bevidst skabelse. Han søger billedets handling, dets dynamiske kraft i sindets mere ubevidste lag, og først ved billedets afslutningsfase styrer han ind på det helt bevidste plan hvor analyserende og intellektuelle ræsonnementer bærer frem til billedets konklusion.”

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse