Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Gruppe 86

Gruppe 86 er en lokal kunstnergruppe som bleve etableret i 1986 af en gruppe der havde deltaget i et kursus med Ines Sørensen som lærer. Gruppens medlemmer kalder sig selv for billedmagere, herunder også keramikere med flere.

Gruppen har gennem årene været meget aktiv med hensyn til udstillinger og ikke mindst internt med hyppige arrangementer hvor der arbejdes i fællesskab, male-udflugter, kurser og andet fagligt.

Medlemmer af Gruppe 86 havde gode forbindelser med billedkunstner Gerda Rytter, og i 1990 afholdt gruppen i samarbejde med Frederikssund Kunstforening en æresudstilling med hende i Langes Magasin i anledning af at hun i 1991 fyldte 90 år. Af praktiske grunde holdtes udstillingen dog i 1990. Se avisomtaler og værkfortegnelse.

Gerda Rytter i samtale med blandt andre Lis Nielsen, Kunstforeningen, ved ferniseringen af udstillingen i Langes Magasin 1990.

I 1992 havde Gruppe 68 en udstilling med temaet Spiraler på Frederikssund Rådhus – her ses en installation foran indgangen til rådhuset.

Ved ti-året i 1996 lavede Gruppe 86 en folder med præsentation af gruppens 25-30 medlemmer. Samme år bragte årsskriftet Jul i Frederikssund en artikel om kunstnergruppen. Her ses en stor del af medlemmerne på trappen op til førstesalen i Langes Magasin i Frederikssund.

I en periode lavede Gruppe 86 foldere m.m. i forbindelse med gruppens løbende udstillinger forår og efterår – her en samling foldere, værkfortegnelser m.m. fra 2003-2010. Illustrationerne er af Tove Søndergaard, Kisten Madsen, Hanne Bertore, Niels Jørgensen, Willy Orbe (2), Margot Kofod (2), Thilde Norlin, Hanne Krabbe (2), Martha Wickens og Jytte Hansen.

I anledning af Gruppe 86’s 25års jubilæums i 2011 udgav man dette jubilæumshæfte.

Blikfang i Østergade foran Langes Magasin ved Gruppe 86’s 25års jubilæumsudstilling i 2011.

Gruppen fejrede i oktober 2016 sit 30års jubilæum med temaudstillingen Vand i Langes Magasin i Frederikssund med 11 af gruppens medlemmer som udstillere – Frida Andersen, Birgit Bejder, Hanne Norman Hansen, Jytte Hansen, Birte Jørgensen, Margot Kofod, Kirsten Marie Madsen, Ulla Møldrup, Gitte Petersen, Preben Svendsen og Tove Søndergaard.

Året efter holdt Gruppe 86 en retrospektiv udstilling i Langes Magasin med deltagelse af ni medlemmer – Frida Andersen, Birgith Bejder, Jytte Hansen, Kirsten Marie Madsen, Ulla Møldrup, Kirsten og Willy Orbe, Preben Svensson og Tove Søndergaard.

Her er et udvalg af udstillingsplakater: Efterår 2011 – illustreret af Frida Andersen; Forår 2012; Efterår 2012; Forår 2013 – illustreret af Kirsten Madsen; Temaudstillingen Bo 2013 – illustreret af Margot Kofod; Temaudstillingen Vand 2014 – illustreret af Hanne Krabbe; Efterår 2015; Temaudstillingen Eventyr 2016.

Illustration af Frida Andersen på plakat til Gruppe 86’s efterårsudstilling i 2011.

Gruppe 86 har med en serie fotomapper registreret mange af dens aktiviteter gennem årene. Det viser en meget aktiv gruppe på både det kunstneriske og sociale område. Maleaktiviteter i Foreningscentret Pedersholm i Oppe Sundby, maleudflugter til medlemmernes haver og sommerhuse og andre steder, udflugter til udstillinger, kunstmuseer, åbne atelierdøre, kunstrunder og skulpturparker og ikke mindst gruppens udstillinger – ophængningerne og ferniseringerne m.m. Sociale aktiviteter knyttet til de kunstneriske samt jule- og sommerfester hvor der hygges igennem med overdådige juledekorationer henholdsvis sommerhatte.

Kilder, link og litteratur

Hjemmeside for Gruppe 86 med blandt andet præsentation af medlemmerne.

Folder, 1996, med præsentation af gruppens medlemmer.

Frederikssund Kunstforening og Gruppe 86 afholdt i november 1990 en udstilling med Gerda Rytter i anledning af dennes 90års fødselsdag: Gerda Rytter præsenteres, Frederikssund Avis, 6. november 1990; Udsnit af et helt livs produktion, Frederikssund Avis, 13. november 1990; Et langt liv med pensler og farver, Frederiksborg Amts Avis, 12. november 1990.

Årsskriftet Jul i Frederikssund bragte i 1996 en artikel om kunstnergruppen.

I anledning af 25års jubilæet udgav Gruppe 86 dette jubilæumshæfte.

En række avisomtaler mm gennem årene – 1, 2 og 3.

Medlemmer (gennem årene, ej komplet)

Frida Andersen

Niels Andersson

Annelise Bastiansen

Birgit Bejder

Hanne Bertore

Ena Birkebæk

Inger Duedal

Lis Eilertsen

Jytte Folkmann

Annie Frederiksen

Jytte Hansen

Hanne Norman Hansen

Jytte Hansen

Inge Hatt

Birte Jørgensen

Kaj Børge Jørgensen

Kirsten Jørgensen

Niels Jørgensen

Margot Kofod

Hanne Krabbe

Bjarne Kristensen

Hildegard Kristensen

Mette Lauritzen

Eli Lykkebo Lorentsen

Aase Ludvigsen

Irene Lyshøj

Gigi Orlando Madsen

Kirsten Madsen

Kirsten Marie Madsen

Conny Meyer

Ulla Møldrup

Emma Løsecke Nielsen (æresmedlem)

Lykke Nielsen

Thilde Norlin

Allis Rogren Olsen

Kirsten Orbe

Willy Orbe

Gitte Petersen

Freddy Rasmussen

Kirsten Schjødt

Ulla Sigersted

Pussi Slivsgaard

Preben Svendsen

Tove Søndergaard

Ines Sørensen (æresmedlem)

Susanne Sørensen

Erna Taxholm

Leif Thurøe

Anita Tobiasen

Martha Wickens

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse