Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Hans Andersen Brendekilde

H.A. (Hans Andersen) Brendekilde, maler, født den 7. april 1857 i Brændekilde på Fyn, død 30. marts 1942 i Jyllinge, urne nedsat på Solbjerg Kirkegård. Forældrene var husmand og træskomager Anders Rasmussen og Maren Nielsdatter. Han var døbt Hans Andersen og tog i 1884 det ekstra efternavn efter sin fødeby. Gift første gang i 1884 med Ida Juliane Antonia Nielsen (1860-1920), med hvem han fik tre børn, og anden gang i 1918 med Maren Kristine Hansen (1872-1956), med hvem han allerede i 1891 havde fået sønnen Arne, og som havde været barnepige i hans og Idas hjem fra midt i 1880erne.

Her er H.A. Brendekilde malet af barnebarnet Jørgen Brendekilde i 1941 – se note om Jørgen Brendekilde nedenfor. Det uindrammede billede er et naturalistisk portræt af Brendekilde siddende i en stor trælænestol med udskæringer og rødt fløjlsbetræk. Baggrunden er grå-sort, og Brendekilde bærer en blå kittel/jakke.

H.A. Brendekilde blev først udlært som stenhugger og billedskærer, blev derefter optaget på Kunstakademiet i København og tog afgang herfra i 1881 som modellør, men gik straks over til at male. Han var en væsentlig del af det moderne gennembrud – ‘den anden guldalder’ – i årtierne før og efter år 1900. Han kom som sin akademikammerat L.A. Ring fra magre kår på landet, og livet dér blev fra de tidlige år den vigtigste motivkreds for dem begge. Fra det nydelige landskabsbillede gik Brendekilde snart i retning af folkelivsskildringer med en stærkt understreget pointe der viste hans oprør mod det sociale armod store dele af landbefolkningen levede under. Fx Fra landsbyen, 1882, som viser en afskedsscene med en ung mand der rejser til Amerika, og endnu tydeligere i hovedværket Udslidt, 1889, hvor en landarbejder er faldet om på marken med en kvinde knælende og skrigende ved sin side.

Brendekilde var inspireret af den franske realismes sociale aspekt, han var en benhård realist i sin sociale kritik som han udstrakte til en eksistentiel og orverordnet kulturkritik, og med sin centrale plads i dansk kunst indgik han i tidens miljø af ligesindede som foruden andre malere også omfattede forfattere, fx den jævnaldrende Henrik Pontoppidan (1857-1943). Brendekilde har illustreret et par af Pontoppidans noveller.

Med tiden blev Brendekildes motiver mest folkelivet på landet i sig selv med børn, unge, voksne og gamle i forskellige situationer og landskab og natur, især den botaniske del af den havde hans store interesse.

Foruden maleriet arbejdede Bendekilde også i perioder med keramik hos blandt andet Kähler i Næstved og med glas på Fyns Glasværk i Odense. Desuden udnyttede han sit gamle biledskærerfag og lavede som noget helt nyt herhjemme en del udskårne billedrammer (noget fx også J.F. Willumsen tog op).

Brendekilde var meget produktiv gennem hele sin maleriske karriere. Han har udstillet mange steder hjemme og i udlandet, fx verdensudstillingerne i Paris 1889, Glaspaladset i München 1891 og Chicago 1893, og er repræsenteret på mange museer i ind- og udland.

Brendekilde kom omkring – på rejser rundt i Europa og Mellemøsten, og han boede i København, Næstved, Odense og flere andre steder. Fra 1918 til sin død i 1942 boede han i Jyllinge.

Udslidt, 1889, et enestående værk i dansk billedkunst, her gengivet som bogforside – se nedenfor. Maleriet findes på Odense Bys Museer.

I 2018-2020 vistes en større vandreudstilling, Kunstnerbrødre, om H.A. Brendekilde og L.A. Ring i et samarbejde mellem Randers Kunstmuseum, Brandts – Museum for kunst & visuel kultur i Odense og Nivaagaards Malerisamling.

Bog om Brendekilde af lokal forfatter

I 2018 har den i Frederikssund boende Ralph Sonne fået udgivet bogen H.A. Brendekilde, Værk og betydning i dansk kunst- og kulturhistorie. Bogen kommer med sine 238 sider, mange illustrationer og billedanalyser vidt omkring malerens liv og værk. Bogen giver flere nye syn på Brendekildes kunst og har et særligt fokus på værket Udslidt fra 1889, tolkningen af det og maleriets og ikke mindst skrigets betydning. Der var delte meninger blandt anmelderne om forfatterens fund, analyser og teorier – se liste over anmeldelserne nedenfor.

Værker af H.A. Brendekilde i Frederikssund

Brendekildes kunst er så vidt vides ikke repræsenteret offentligt tilgængeligt i Frederikssund, men eftersom han boede i Jyllinge (syd for Værebro Å) i en længere årrække og færdedes meget i omegnen for at male, burde der være nogle lokale motiver. Det er kun lykkedes at finde et maleri af en scene fra et sted i Jyllinge hvor man ser ud over fjorden til Lilleø og Horns Herred i baggrunden.

Maleriet viser en pige på et stengærde siddende vel nok i sine egne tanker. Det blev da også hos det engelske auktionshus Sotheby’s, hvor det har været handlet, benævnt In Thoughts. Næppe Brendekildes titel. 42×52 cm. Datering usikker, angivet som 06, men mere sandsynligt 1926.

Ralph Sonne, forfatter til ovenfor omtalte bog om Brendekilde og den der har fremfundet billedet af det her gengivne maleri fra Jyllinge, mener at Brendekilde en gang har malet Kølholm, og at det muligvis er i auktionshuset Bruun Rasmussens fotosamling han har set det. Han mener det er tænkeligt at flere af Brendekildes mindre skovbilleder er malet i Østskoven i Horns Herred, og også at han har hentet motiver fra nord for Værebro Å. Men måske har Brendekilde – han færdedes jo til fods og bar alt – haft motiver nok i Jyllinge og øst over mod Gundsømagle. Brendekilde førte ikke dagbog eller fortegnelser over de steder han malede.

Kilder, link og litteratur

H.A. Brendekilde hos Weilbach Kunstnerleksikon, Kunstindeks Danmark.

H.A. Brendekilde hos Wikipedia.

Spot på Brendekilde, undervisningsmateriale i pdf fra Odense Bys Museer.

Brendekildes billedverden – stemning og skæbne, Gertrud Hvidberg-Hansen, Odense Bys Museer i serien Fynske Fortællinger, 2001. Forfatteren er daværende museumsinspektør på Fyns Kunstmuseum (nu direktør for Faaborg Museum). Bogen blev udgivet ved åbningen af udstillingen Brendekilde og hans samtid på Fyns Kunstmuseum.

Med hensyn til postkort var Hans A. Brendekilde med helt fra start, den danske postkortklub har registreret to af hans illustrationer på postkort fra 1889 både som silkekort og akvarelkort, og samme år annoncerede et postkortfirma med en palet af postkort med blandt andet et af disse. Brendekildes bidrag af illustrationer til postkort er godt nok ikke så stor, men udgivelserne af hans postkort fortsatte til hans død, og en serie vinterkort blev genudgivet til op i 1980erne. Se artikel om Brendekilde på postkort på postkortklubbens hjemmeside.

Første bog om Brendekilde, omtale og interview i forbindelse med Gertrud Hvidberg-Hansens bog om Brendekilde, Fyens.dk, 6. april 2001.

H.A. Brendekilde i nyt lys, video eller diasshow med mange billeder, Niels Lyksted, Kunstnyt.dk.

H.A. Brendekilde, Værk og betydning i dansk kunst- og kulturhistorie, Ralph Sonne, rigt illustreret bogværk, 238 sider, forlaget Multivers, 2018.

Spændende ny bog bidrager med afgørende nyt til Brendekilde-forskningen, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Niels Lyksted, Kunstnyt.dk, 2018.

Bag ansigtets sved. Det interessante i at kigge H.A. Brendekilde over skulderen overskygges af ny bogs vidtløftige billedanalyser, fejl og mangler, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Lisbeth Smedegaard Andersen, Weekendavisen, 13. juli 2018.

Sammenligningen er lige lovlig langt ude på landet, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Trine Ross, Politiken, 17. juli 2018.

Et skrig der giver ekko, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Henrik Wivel, Kristeligt Dagblad, 17. juli 2018.

Brendekilde, anmeldelse af Ralph Sonnes bog, Johan Rosdahl, formand for Pontoppidanselskabet, Pontoppidanselskabets hjemmeside, august 2018.

Fascinerende bog om Brendekilde, en kunstner som også i dag er væsentlig, anmeldelse af Ralph Sonnes bog om Brendekilde, Gorm Thor Flagstad, kunsttidsskriftet Art Vue, 23. december 2018.

En gåde er løst. En gåde fra H.A. Brendekildes tid i Jyllinge er løst ved et fund på Roskilde Museum, artikel i Roskilde Museums årsskrift 2019, Ralph Sonne, ROMU 2019.

Noter

Jørgen A. Brendekilde

Jørgen Brendekilde var barnebarn af H.A. Brendekilde og tilbragte store dele af sin barndom i bedsteforældrenes hjem i Jyllinge. Han var født 19. september 1920 og døde 23. november 1993. Han var kunstmaler og uddannet reklametegner. Som voksen slog han sig ned i Jyllinge, i begyndelsen lejede han sig ind i overetagen i Bygaden 2 hos farmoderen – efter at gamle Brendekilde var død i 1942. I 2008 har Jørgen Brendekildes enke, Kirsten Brendekilde, givet denne levnedsbeskrivelse af sin mand (forkortet):

Jørgen blev født på Frederiksberg hvor han gik på den katolske skole på Stenosgade. Han trivedes ikke i byen og opholdt sig i meget af sin barndom hos bedsteforældrene i Jyllinge. Jørgen var meget glad for at komme hos sine bedsteforældre. Ikke så snart var han ankommet, før han løb ned i smedjen og legede. Han kom altid hjem med beskidt tøj. Men det var bedstemoderen så vant til, så han fik blot rent tøj på.

Jørgen kunne ikke lide at gå i skole. Han tog aldrig sin eksamen, og han forlod skolen mens hans forældre var i Italien på ferie. Da de kom hjem, sendte hans far ham ud for at finde en læreplads. Jørgen kom i lære som reklametegner, en uddannelse han gennem livet regelmæssigt gjorde brug af.

Jørgen havde et svagt helbred som barn. Han havde kalvekastningsfeber og børnelammelse. Det betød at han aldrig blev soldat.

Jyllinge betød meget for Jørgen. Han flyttede hertil i 1943 med sin første hustru. Ægteskabet holdt dog ikke. Han og jeg blev gift i 1948 og boede altid i Jyllinge hvor jeg fortsat bor.

Tegning og maleri var Jørgens liv. I mange år havde han en ugentlig opgave med at lave en tegning til Roskilde Tidende. Han gik ikke på akkord med opgaverne. Han var ikke den der lavede en skitse og gjorde arbejdet færdig hjemme. Alt blev gjort på stedet. Var han ikke færdig den ene dag, kom han igen en af de efterfølgende dage på samme tidspunkt hvor lysforholdene var de samme. Lykkedes det ikke at finde de samme lysforhold, malede han det hele over.

Jørgen Brendekilde var medlem af Roskilde Fugleskydningsselskab og malede en årrække kongeskiver for årets fuglekonger. Han malede sin sidste kongeskive i 1991. Læs mere om kongeskivemaleren hos Roskilde Fugleskydningsselskab.

 

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse