Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Hans Christian Knudsens Færgegaard ved Jægerspris

Hans Christian Knudsens færgegaard ved Jægerspris

Dette maleri fra 1805 er en akvarel (gouache) signeret J. Neuhausen og formentlig malet af Jens Neuhausen (1774-1816).

Scenen ved færgestedet er set fra Frederikssund-siden (Bi-Lidt-siden). Maleåret er fire år før Frederikssund fik købstadsrettigheder.

Færgegårdsejeren Hans Christian Knudsen var kongelig skuespiller (acteur) der som ‘løn’ havde han fået Jægerspris Færgegård og færgeprivilegiet. Han fungerede som privilegeret færgemand i årene 1802-1812.

Maleriet findes på Teatermuseet i Hofteatret (Christiansborg) i København, men har ikke været udstillet i mange år.

Maleriet er gengivet i sort-hvid i bogen Færgegaarden gennem fire hundrede aar, side 170.

Maleriet indgår i en publikation om Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum i 2009:

https://www.kgl.frederikssund.dk/content/dk/kultur_fritid/regentbesog_i_frederikssund/200-ars_kobstadsjubilaum/historien

Kilder, link og litteratur

Dansk Biografisk Leksikon.

Kendtes gravsted.dk.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse