Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Helle Thorborg

Helle Thorborg, 2006, fotograferet i sit hjem i Hjortekær. Foto Karsten Thorborgs familiehjemmeside.

Helle Thorborg, illustrator, grafiker, tegner og maler, født 12. april 1927, uddannet på Kunstakademiet 1947-54 først på Malerskolen og siden på Grafisk Skole hvor hun blev undervist af Aksel Jørgensen og Holger J. Jensen. I 1952 debuterede hun på Kunstnernes Efterårsudstilling. Gennem årene har hun især udstillet i Clausens Kunsthandel i Toldbodgade i København hvor hun havde sin første separatudstilling i 1954 – året efter galleriets stiftelse.

Samme år blev Helle Thorborg gift, og herefter fik hun tre børn i hurtig rækkefølge. I 1957 blev hun inviteret ind i sammenslutningen Koloristerne. Midt i børnepasningen – dog med en ung pige i huset nogle timer hver dag – skabte hun et af sine vigtigste værker i form af illustrationer til den chilenske digter Gabriela Mistrals digtcyklus Mødrenes sange om det barn digteren så brændende ønskede sig. Illustrationerne blev vist på Koloristernes udstilling i 1959 og bragte hende straks op blandt landets førende grafikere.

Helle Thorborg havde allerede som barn hang til litteratur – hun skrev sågar selv som 17årig en roman med den oprørske titel Maa vi være her! – men det blev som illustrator hun dyrkede litteraturen. Hun har blandt mange andre illustreret Villy Sørensen, Ole Sarvig og den spanske digter og dramatiker García Lorca. Ikke mindst har hun interesseret sig for ovennævnte digter – diplomat, feminist og nobelprismodtager i litteratur – Gabriela Mistral som hun illustrerede en digtsamling af for første gang allerede i 1953. Og for få år siden udkom Mistrals digte i en ny dansk oversættelse, igen illustreret af Helle Thorborg.

Helle Thorborgs foretrukne medie var i mange år træsnittet både sort-hvid og farver, men fra midten af 1990erne har hun især arbejdet med maleriet. Gennem tiden har hun arbejdet inden for et bredt kunstnerisk felt. Her skal blot nævnes udsmykningen i 1987 af fire felter på prædikestolen i Gimsing Kirke i Struer – KØS (Køge Skitsesamling) har skitserne. Et andet eksempel er det store gavlmaleri Mælkebøtten i Skelbækgade på Vesterbro i København. I 1990 modtog Helle Thorborg Eckersbergs Medalje.

I 1994 udstillede Helle Thorborg hos Frederikssund Kunstforening i Langes Magasin (se brochure) med malerier, akvareller og træsnit – i alt et par snese værker.

Værker af Helle Thorborg på Frederikssund Rådhus

Solblomst, træsnit, 1979. Formentlig anskaffet af kommunen da Helle Thorborg i 1994 udstillede hos Frederikssund Kunstforening. Foto Flemming Bülow.

Ønskebarnet, del af tredelt værk, træsnit, 1969, oprindelig tilhørende Skibby Kommune – inventarnummer 30. Foto Flemming Bülow.

Ønskebarnet var et bestillingsværk bestående af tre træsnit alle med motivet mor og nyfødt barn. Modellerne var hendes yngste bror Karstens familie – svigerinden Bente og niecen Solveig. Foto Karsten Thorborgs familiehjemmeside.

Kilder, link og litteratur

Denstoredanske.dk.

Kunstindeks Danmark (Weilbachs Kunstnerleksikon).

Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Karsten Thorborgs familiehjemmeside.

Gabriela Mistral – wikipedia-artikel.

Billedet er mit sprog, erindringsbog (som også beskriver en hel epoke i dansk kunstliv), Helle Thorborg, 2007.

Introduktionstale til Helle Thorborgs 80års fødselsdagsudstilling på Silkeborg Bad i 2007 af broderen Karsten Thorborg.

Det var sådan det begyndte, selvbiografi, Helle Thorborg, 2015. Se bogomslag og et par opslag hos layouter Ida Esbo.

Hun ser bagom bogstaverne, fødselsdagsomtale, Peter Michael Hornung, Politiken, 11. april 2017.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse