Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Islebjerg Kirke

Islebjerg Kirke

Sognet til Islebjerg Kirke er etableret så sent som i 1979 i forbindelse med Frederikssund bys udvidelse mod nord – på gården Islebjergs jorder og ud mod Klinten og Engbæk. Den første etape af Islebjerg Kirke var fra året før, og allerede i 1986 kom anden etape til. De første etaper var tegnet af arkitektfirmaet Mangor og Nagel. I 1998 indviedes sidste del af kirkebyggeriet tegnet af Arkitektfirmaet Sahl, Århus. I den endelige kirke er våbenhuset indrettet i den tidligere kirkesal.

Alter Islebjerg Kirke

Kirken er orienteret øst-vest med apsis mod øst. Midt i den halvcirkelformede, hvide niche er et højt smalt vindue. Nichen afskæres et par meter fra loftet, men vinduet fortsætter længere op, og derved dannes et stort arkitektonisk kors. Foran vinduet, som altså danner den lodrette linje i korset, ses en alterudsmykning, af tolv forskelligfarvede buer i glas ovenover hinanden skabt af glaskunstner Tchai Munch. Som også har lavet kirkens dåbsfad og -kande.

Alter-område Islebjerg Kirke

På Islebjerg-marks højeste punkt (33 meter) var der engang en overvældende smuk udsigt med vand i alle fire verdenshjørner. Det formodes at navnet er sammensat af det engelske isle (ø) og det danske bjerg, og måske var udsigten også den væsentligste årsag til at der engang i 1800-tallet blev bygget en gård på denne nordlige “bjergø”. Kirken ligger på gårdens sydligste jorde og har derfor taget navn efter gården.

Kirkesal Islebjerg Kirke

Fotos fra Islebjerg Kirkes hjemmeside.

Kilder, link og litteratur

Islebjerg Kirkes hjemmeside.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse