Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Jens Ferdinand Willumsen

Willumsen portræt 1929

Portræt 1939 (J.F. Willumsens Museum)

Jens Ferdinand Willumsen blev født den 7. september 1863 i København som søn af værtshusholder, senere herreekviperingshandler Hans Willumsen og Ane Kirstine.

Efter uddannelse på Teknisk Skole som husbygningseksaminand i 1882 begyndte J.F. Willumsen på Kunstakademiets Modelskole for at blive maler. Efter tre forgæves forsøg på at få afgang opgav han i 1885 og afsluttede sin uddannelse som maler på Kunstnernes Studieskole hos Laurits Tuxen og P.S. Krøyer. Han debuterede i 1884 på Charlottenborgs Forårsudstilling, og han udstillede jævnligt på Den frie Udstilling som han var med til at oprette i 1891. I 1947 modtog han Thorvaldsens Medalje og Prins Eugens Medalje. I 1955 blev han æresborger i Frederikssund – to år inden indvielsen af hans museum i Frederikssund.

J.F. Willumsen arbejdede som maler, tegner, grafiker, keramiker, billedhugger, arkitekt og fotograf. Han var en af de mest alsidige billedkunstnere i Danmark og inddrog stort set alle de kunstneriske medier han havde til sin rådighed, arbejdede med mange forskellige billedkunstneriske udtryk og eksperimenterede med både formen og materialerne. Men maleriet var dog hans foretrukne medie. J.F. Willumsen var aktiv som kunstner i over 70 år og var gennem livet brændende optaget af kunstneriske spørgsmål.

J.F. Willumsen blev gift i 1890 med billedhuggeren Juliette Meyer. Sammen fik de sønnerne Jan Bjørn i 1891 og Bode i 1895. I 1898 opløstes deres samliv. Willumsen havde i 1897 mødt billedhuggeren Edith Wessel som han giftede sig med i 1903. I dette ægteskab fik han døtrene Ingemor Gersemi i 1906 og Anne-Mathilde, kaldet Anse, i 1909. Samlivet med Edith ophørte cirka 1928, og omkring 1930 indledte Willumsen et forhold til den franske danserinde og malerinde Michelle Bourret, et forhold der varede til hans død.

De tre kvinder Willumsen levede sammen med, var alle selv kunstnere, de støttede Willumsen i hans kunstneriske udfoldelser, og han benyttede dem ofte som modeller i sine kunstværker. Også Willumsens mor var en støtte for Willumsen indtil hendes død i 1899.

J.F. Willumsen døde den 4. april 1958 i Cannes. Han ligger begravet i museets park ved siden af sin anden hustru Edith Willumsen.

På J.F. Willumsens Museum på Jenriksvej i Frederikssund kan man få et levende indtryk af kunstneren J.F. Willumsens enorme produktion. Der er udstillet tegninger, grafik, malerier, keramik og skulpturer, og man kan studere hans alsidighed inden for de forskellige discipliner og følge hans udvikling fra naturalisme til symbolisme og ekspressionisme.

J.F. Willumsen var i 2005 repræsenteret på Frederikssund Kunstforenings 60års jubilæumsudstilling sammen med cirka 30 andre kunstnere – lokale og udefra kommende. Han var repræsenteret med et selvportræt i radering fra 1916 og træsnit fra 1931 med Michelle Bourret.

Kilde: Primært J.F. Willumsens Museum

Læs mere om J.F. Willumsen på Kunstindeks Danmark/Weilbachs Kunstnerleksikon – her kan man også finde oplysning om Willumsens væsentlige værker og hvor de er placeret. Willumsen er repræsenteret i større omfang på Victor Petersens Willumsen-samling på herregården Odden i Mygdal ved Hjørring.

Willumsen var omkring forrige århundredeskifte som kunstner og arkitekt stærkt involveret i etableringen af udstillingsbygningen Den Frie. Et andet væsentligt arkitektarbejder er hans egen ateliervilla i Hellerup som han tegnede og opførte i 1906-08, og som i dag ejes af Realdania som lejer det ud til udøvende kunstnere og i forbindelse med lejerskifter holder åbent for offentligheden.

Jens Ferdinand Willumsen ligger begravet i museets park…

Willumsens grav Flemming Bülow

og hustruen Edith lige ved siden af.

Willumsens og Ediths grav Flemming Bülow

Fotos: Flemming Bülow.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse