Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Jens Juel

Selvportræt 1766

Selvportræt 1766

Jens (Jørgensen) Juel (1745-1802) var en dansk maler. Han blev født i morbroren Johan Jørgensens degnebolig i Balslev på Fyn som ’uægte’ søn af Vilhelmine Elisabeth Juel, husjomfru på Wedellsborg, og “en velfornem herre”, sandsynligvis en Wedell eller kammerherre Jens Juel. Da han var et år gammel, giftede hans mor sig med studiosus Jørgen Jørgensen, degn og skoleholder i det nærliggende Gamborg hvor han voksede op. Jens Juel ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

Jens Juel viste tidligt lyst og interesse for malerkunsten, og forældrene satte ham efter konfirmationen i lære hos en maler i Hamborg hvor han i fem-seks år sled sig frem som malersvend og snart var godt på vej til at skabe sig et navn som kunstmaler (portrætter, små genrebilleder, natstykker, landskaber osv.). Lidt mere end 20 år gammel kom han på Kunstakademiet. I 1772 forlod han København for otte år i Rom, Paris og Geneve. I Genève fik han ry som fremragende kunstner og malede mange portrætter. Jens Juel slog sig ned i København i 1780 hvor han skabte sig en enestående position som portrætmaler for kongehuset, adelen og det velstående borgerskab. Han blev medlem af Akademiet og var i to perioder dets direktør.

Ind i mellem dyrker han dog også landskabsmaleriet som han i Schweiz havde kastet sig over. Om Jens Juels landskabsmalerier skriver Leo Swane i Danmarks Malerkunst: ”Det værdifuldeste i Juels landskabskunst er hans umiddelbarhed i naturfornemmelsen, den direkte iagttagelse og inspiration.” Hvor Jens Juels portrætkunst endnu hører til rokokoen, peger hans landskabsmaleri frem mod J.C. Dahl og Eckersberg. Man kan sige at med Jens Juel begynder den danske Guldalder (Ulf Ramussen).

Jens Juel blev i 1790 gift med Rosine Dørschel, og de fik en del børn både sønner og døtre, af hvilke de fleste døde i en ung alder. To af døtrene blev efter hinanden gift med maleren C.W. Eckersberg.

Jens Juel og hustru Rosine

Jens Juel og hustru Rosine – malt af Jens Juel

Jens Juel døde 57 år gammel i julen 1802 – seks dage efter at hans gamle og trofaste ven Johannes Wiedewelt havde druknet sig i Sortedamssøen – efterladende sig sin hustru med deres syvende barn. Hun døde først i 1831. Jens Juel blev begravet på Assistens Kirkegård.

Jens Juels selvportræt var trykt på 100-kronesedlerne i perioden 1972-1999.

Selvportræt på pengeseddel

Gravsted

Foto: Gravsted.dk (hs)

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse