Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Joakim Skovgaard

Joakim Skovgaard wikipedia

Foto: Wikipedia.

Joakim Frederik Skovgaard (1856-1933), søn af P.C. Skovgaard, var dansk billedkunstner, maler, billedhugger og kunsthåndværker og stod blandt andet bag fresko-malerierne i Viborg Domkirke.

Allerede som lille dreng lagde han bemærkelsesværdig kunstneriske evner for dagen og modtog en omhyggelig vejledning af sin far. Næppe 15 år gammel blev han elev på Akademiet, samtidig med at han blev oplært i malerhåndværket. Efter faderens død tog Janus la Cour sig af hans uddannelse. Afgangsbevis som maler fik han 1876, og to år efter debuterede han på Charlottenborg.

Efter et kortere ophold i Norden rejste han i 1882 til Italien og opholdt sig dels i Rom, dels i forskellige småbyer, særlig Sora i Campania; derfra drog han i følge med Kristian Zahrtmann til Grækenland.

Skovgaard vendte tilbage i 1884 og giftede sig med Agnete Lange. Kort derpå var han atter i Italien, denne gang med Akademiets store rejsestipendium. Efter sin hjemkomst sluttede han sig til Den Frie Udstilling, men ophørte dog ikke at indsende arbejder også til Charlottenborg hvor han i 1892 hædredes med årsmedalje for Piger hente Vand i Lirifloden.

Fra slutningen af 80erne har han uden at give afkald på også at skildre hverdagslivet søgt navnlig bibelske eller kirkelige emner, og rækken af kunstværker med motiver på dette område er lang, og flere er udført til kirker. Det gælder ikke mindst Viborg Domkirke hvis langvarige og monumentale udsmykning blev hans hovedværk og en absolut nyskabelse i dansk kirkekunst. Og blev udgangspunktet for oprettelsen af Skovgaard Museet i Viborg – se nedenfor.

Som plastikker har Skovgaard sammen med Thorvald Bindesbøll udført enkelte interessante værker, således Bjørnespringvand til Københavns Rådhus, og derefter over en årrække Dragespringvandet til Rådhuspladsen i København.

“Mellem de danske malere indtager Skovgaard en fremragende og højst ejendommelig stilling. Oprindelig nær knyttet til den ældre nationale skole står han med dennes bedste egenskaber, renhed, ærlighed og varme i følelsen og usvigelig respekt for naturformerne; dermed forener han en fantasiens styrke og en evne til grandios fremstilling, som i Nordens kunst er såre sjælden eller snarere enestående. Kolorist i moderne forstand er han ikke, men hans farvegivning, der ofte kan minde om freskomaleriets, aldrig indsmigrende, altid alvorlig stemt, som den er, står i afgjort nødvendighedsforhold til hans tegnings strenge stil, en stil, der dog ingenlunde viser sig uforenelig med fin og indtagende ynde i figurernes fysiognomiske udtryk og med talende liv i deres bevægelser.”

Joakim Skovgaard dekorerede den oprindelige Skoven Kirke med freskomalerier m.m. Han tog i en periode ophold i et pensionat ved Dyrnæs (Nordskoven) indrettet i en tidligere arbejderbolig til et nedlagt teglværk.

Kunstnerfamilien Skovgaard har deres eget museum i Viborg vis a vis domkirken.

Joakim Skovgaard er begravet på Assistens Kirkegård i København.

Gravsted

Foto: Gravsted.dk (hs)

Kilder, link og litteratur

Joakim Skovgaard på Wikipedia.

Biografi på Skovgaard Museets hjemmeside.

Kunstindeks Danmark (Weilbachs Kunstnerleksikon).

Note om Skovgaard Museet

Skovgaard Museet i Viborg dækker kunst af flere generationer af kunstnerfamilien Skovgaard. I Kunstindeks Frederikssund er der tre generationer repræsenteret: P.C. Skovgaard, Joakim Skovgaard og Hjalte Skovgaard. P.C., som var landskabsmaleriets stormester og blandt andet malede i egnen omkring Jægerspris, Joakim, som ikke bare udsmykkede Viborg Domkirke men også Skoven Kirke nord for Jægerspris, og Hjalte, som boede og malede i Frederikssund og omegn. Se hele familien her.

Museets historie begynder med udsmykningen af Viborg Domkirke. Den nuværende domkirke er en genopbygning fra 1864, og de næste godt 30 år havde man uden held forsøgt at få skabt en passende indvendig udsmykning. I 1901 blev opgaven overdraget Joakim Skovgaard. I løbet af de næste fem-seks år fik han med mange medhjælpende kunstnere skabt den eksisterende fresko-udsmykning som ikke bare er monumental og overvældende, men også var overordentlig nyskabende i dansk kirkekunst.

Viborg by ville efter udsmykningen hædre domkirkens kunstner med et museum, men Joakim Skovgaard ønskede sig i stedet et museum for hele kunstnerslægten Skovgaard som på den tid omfattede Joakims bedstemor Cathrine Elisabeth, faderen P.C. Skovgaard samt broderen Niels og søsteren Susette. Der kom dog først gang i de konkrete museumsplaner i slutningen af 1930rne – efter Joakims død. Museet begyndte som en samling med lån og senere donationer af værker fra kunstnerne og deres familie. Først i 1980 fik museet sin nuværende placering side om side med domkirken.

Både efter kunstnerfamiliens eget og Viborg bys ønske er samlingen siden vokset til at omfatte fem generationer af familien Skovgaard samt kunstnere i kredsen omkring dem. Museets samling belyser dermed maleriets, billedhuggerkunstens og kunsthåndværkets historie i Danmark fra 1830 til 1960.

Læs mere på Skovgaard Museets hjemmeside.

Maleri fra arbejdet med freskerne fra Skovgaard Museets hjemmeside.

Skoven Kirke

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse