Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Kaj Skjødt Pedersen

Kaj Skjødt Pedersen og borgmester Bent Lund ved Vandkunsten (se nedenfor) ved en byfest i anledning af Thomas Kingos 350 års fødselsdag den 12 december 1984. Foto Don Johansen, Lokalhistorisk Arkiv.

Kaj Ove Skjødt Pedersen, Maler Kaj, autodidakt kunstner, født 22. december 1927, død 1997, boede først på en gård i Sundbylille og senere i Slangerup i det der nu kaldes Maler Kajs Hus, Kongensgade 21A.

Se mindeord for Kaj Skjødt Pedersen nedenfor under Bilag.

Kongensgade 21

Maler Kajs Hus, Kongensgade 21A i Slangerup – det rødbrune hus – hans dekorerede hoveddør anes på billedet.

Kaj Skjødt fik undervisning af maler Jonna Sejg. Han beskæftigede sig både med maleri og skulptur – og events (som man ville sige i dag) – foruden undervisning og foredrag m.m. Han har udstillet i og solgt værker til mange nære og fjerne lande. Lokalt har han udstillet på Amtsgymnasiet i Frederikssund, Metalskolen i Jørlunde, Slangerup Skole og Kingoskolen. Han har desuden løst opgaver til Metalskolen og forsamlingshuset i Jørlunde.

Kaj Skjødt var en markant person i Jørlunde og Slangerup, meget initiativrig og ‘hittepåsom’. Blandt de spektakulære påhit kan nævnes en søslange i Buresø og et kæmpenæsehorn i Kongensgade. Malerierne var dog hans væsentligste frembringelse: Mindre og større – og meget store – malerier på lærreder og spån- og masonitplader.

Kaj Skjødt blev ved høstfesten i 1969 i Jørlunde Sogneforening udnævnt til årets kunstner.

Foto Lokalhistorisk Arkiv.

Slangerupbørn maler på plankeværk ved et byggeri for Lokalbanken i Kongensgade den 10. april 1979. Cirka 90 børn præsterede på en enkelt dag at male 22 m kunst, en opgave der blev udført under opsyn af Kaj Skjødt – som udtalte: Jeg var bare den der forvaltede penslerne og farverne, resten klarede børnene selv.

Foto Bente Thines Hansen, Lokalhistorisk Arkiv.

Kaj Skjødt i sin have med nogle af sine malerier juni 1980. I bemærkninger til billedet har Lokalhistorisk Arkiv noteret: “Kunsten skal leve. Hans værker er placeret mange steder, både hos private og offentligt. Han mente at kunst var noget for hvermand og ikke noget forfærdeligt indviklet at gå til. Det skulle tale til den enkelte på en ligefrem måde.”

Foto Lokalhistorisk Arkiv.

Kaj Skjødt foran huset Kongensgade 21 med nogle malerier og en stor dukke eller drage ved en byfest i 1982.

I april 1998 året efter hans død blev der afholdt en mindeudstilling for Kaj Skjødt på Slangerup Rådhus arrangeret af Historisk Forening for Slangerup og Omegn, Kunstforeningen Colour og kunstnerens familie og udelukkende med værker i privat eje.

Værker af Kaj Skjødt Pedersen i Frederikssund

Vandkunsten, Slangefontænen, Paradisets Have, Adam og Eva… Kaj Skjødt Pedersens vandkunst foran Slangerup Rådhus fra 1984 har haft flere navne. Den eksisterer ikke mere.

Foto Kaj Rygaard-Hansen, Lokalhistorisk Arkiv.

Vandkunsten blev skabt ud fra den bibelske fortælling knyttet til de tre lokale bynavne – Kvinderup, Manderup og Slangerup – og den var lavet af  beton i kombination med gamle syldsten fra middelalderkøbstaden Slangerups gamle rådhus. De to betonsøjler var omslynget af en kobberbelagt slange. I 1984 kunne byens borgere gennem flere uger iagttage Kaj Skjødts arbejde, og mange mødte op til skulpturens indvielse. Da den blev revet ned i 2003, var den ret forfalden, og den blev efterfølgende erstattet af en skulptur med samme motiv udført i granit af Joseph Salamon.

De fire yndigheder på dette billede er fra det lokale Dansecenter – foto fra 1984 fra Lokalavisens billedsamling.

Værker af Kaj Skjødt på Slangerup Rådhus – Foto Flemming Bülow

Fra land til by, fra bonde- til industrisamfund, 193 x 501 cm, 1969, bestilt i forbindelse med indvielsen af Jørlunde Forsamlingshus i 1969, og senere flyttet til Slangerup Rådhus hvor det pladskrævende billeder hænger i en trappeopgang.

fra-land-til-by

Motiv med graner 1, 60 x 70 c.

motiv-med-graner-1

Motiv med graner A.

motiv-med-graner-a

Motiv med graner B.

motiv-med-graner-b

Motiv med graner C.

motiv-med-graner-c

Værker af Kaj Skjødt Pedersen på Slangerup Lokalhistoriske Arkiv

Kaj Skjødt Petersen foran en serie på otte sammenhængende malerier dannende en historisk skildring. Foto Bente Thines Hansen, Ølstykke. Lokalavisens billedsamling. Ukendt år. Nedenfor de otte malerier i rækkefølge fra venstre mod højre.

Middelaldermotiv med ridende konge og soldater.

Ejegodstenen på Hestetorvet i Slangerup med savværket i baggrunden. 1966.

Slangerup-vægtere med den endnu bevarede tromme.

To andre malerier uden nærmere oplysninger.

Bilag

Mindeord af Knud Andersen (provst emeritus, Slangerup – bor nu i Maler Kajs Hus) og Christian Larsen (tidligere leder af Lokalhistorisk Arkiv, Slangerup) bragt 5. august 1997 i en lokal avis:

“Knud Andersen og Christian Larsen, Slangerup, skriver mindeord over kunstmaler Kaj Skjødt Pedersen, Kongensgade, Slangerup:

Det er Kaj som er død.
Slangerup er blevet fattigere – og også lidt kedeligere.
Kaj var sin egen, havde helt sin egen opfattelse af livet og virkeligheden.
Han var en markant person i gadebilledet. Han var yderst kreativ. Han havde sine forskellige epoker: Malerier, træskærerarbejder, masker, skulpturer, tegninger, bare for at nogle få af Kajs påfund i hans alsidige kunne.
For år tilbage arrangerede han en form for ‘happenings’ om lørdagen i Kongensgade. Det kunne være kæmpestore figurer eller som dengang han havde bygget et kæmpenæsehorn. Næsehornet blev det år taget med i Slangeruprevyen, hvor ‘Kaj’ sad på næsehornet og indledte med: “Her sidder jeg så på mit næsehorn og skuer ud over Slangerups kulturliv. Det er sgu’tte fordi der er meget at se…” (Kaj havde delvis selv lavet teksten).
Blandt Kajs lokale arbejder kan nævnes: Vandkunsten Paradiset på Rådhuspladsen. Den mange meter lange frise om Slangerups historie. Det store billede om et lille samfunds (Jørlunde) overgang til noget større. Illustrationer til Historisk Forenings udgivelser.
Kaj underviste i kreative fag blandt andet på aften- og ungdomsskoler. Han var en god samtalepartner, fordi han tænkte anderledes end de fleste, og fordi han så tilværelsen fra sine egne synsvinkler.
Vi sender tankerne til hans fire dejlige piger – og så til hans livs Annie.
Vi vil savne Kaj.
Æret være hans Minde.”

Note – foto mangler:

Kongensgade 7 – Fiskeforretning, tøjbutik TM og Hjarups Boghandel. Kongensgade 7 med fiskeforretning t.v., Butik TM i midten og Boghandler Hjarup t.h. Efter nogle års vejr og vind viste det sig, at den gamle facade hos Torben Møllers forretning TM ikke kunne mere. T for Tarzan og M for Marylyn var simpelthen blevet for medtaget. Derfor har Torben Møller fået den lokale kunstner Kaj Skjødt Pedersen til at designe en helt ny facade med baldakin. Omkring 1980. Ukendt fotograf.

Trods et truende regnvejr samlede Buresømarchen i 1983 ca. 700 deltagere i anledning af 10 års jubilæet. Ude i selve Buresø havde Kaj Skjødt Pedersen anbragt en søslange, der vakte stor beundring. Komponisten Finn Høffding, der havde skrevet musik til anledningen, skåler her med finansminister Henning Christophersen, mens borgmester og arrangører ser glade til.

 

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse