Kulturhuset Elværket

Lidt om huset
Formålet med Elværket har været at skabe en attraktiv ramme om de mange kulturelle aktiviteter, der tidligere lå spredt i mere eller mindre velegnede lokaler rundt omkring i byen.

Elværket skal først og fremmest anvendes til åbne enkeltarrangementer af kulturel og kunstnerisk art, gennemført af foreninger, kredse eller enkeltpersoner i Frederikssund Kommune.

De mange enkeltarrangementer giver liv til huset og sikrer at der i Elværket er en umiddelbar mulighed for inspiration og udveksling af ideer mellem de forskellige grupper og personer, som benytter stedet.


Vilkår for at låne huset
Kulturhuset Elværket kan ikke lånes til private arrangementer af nogen art. Dette gælder uanset, om man er privatperson eller en virksomhed.

Huset er altså forbehold byens foreninger og kommunale institutioner.

Husets primære formål er, at skabe rammen om udadvendte/åbne arrangementer, der har forrang for alle andre typer af arrangementer.

For at anvende husets lokaler skal man reservere dem. Dette kan ske op til 12 måneder i forvejen.

Lokalerne kan kun reserveres til enkeltarrangementer af én eller flere dages varighed.

Om de nærmere vilkår for reservation og medlemskab, herunder priser, kontortid osv. – se nedenfor under “Praktiske oplysninger”.


Huset lokaler

Annekset
Annekset indeholder et delbart mødelokale, Foreningsværkstedet, kontor og magasinskabe til husets brugere. Annekset er det tidligere garageanlæg. I efteråret 1995 blev det meste af bygningen renoveret til samme standard som resten af Elværket.
Atriumgården
Husets næsten lukkede gård med bord/bænk. Ideel til indtagelse af frokosten om sommeren.Der er direkte adgang til gården både fra Caféen og Foyeren.
Caféen
I det tidligere akkumulatorrum er indrettet en café med 10 runde borde og 40 stole.Caféen er umiddelbart forbundet med foyer og køkken.Langs alle vægge i caféen findes galleriskinner til ophængning af malerier etc.
Foyer
I foyeren, der har er opsat opslagstavle med diverse meddelelser, plakater osv. Tillige findes her tidsskrifthylder med aviser, brochurer, foreningsblade, etc.Fra foyeren er der adgang til en næsten lukket atriumgård.
Køkken
Køkkenet er et anretterkøkken med service til 150 personer. Hertil en hurtig opvaskemaskine, kaffemaskine, komfur med 4 plader og ovn, mikrobølgeovn, fryser og køleskabe, samt to depotrum.
Salen
Den tidligere maskinhal blevet renoveret på en måde, så rummets oprindelige udseende er bevaret. Bl.a. det buede loft og store dele af løbekranen er originalt. Det samme er porten og de høje buede vinduer.Gulvets mosaikflise er genskabt som oprindeligt, mens midter­feltet er oliebehandlet bøgeparket med gulvvarme.Lyset i salen kan dæmpes, og salen kan totalt mørklægges ved elektrisk at rulle gardiner ned for alle vinduer.Salen måler ca. 8 gange 19 meter, og der er små 5 meter mellem gulvet og løbekranen.

Salen kan rumme op til 250 personer afhængig af


Praktiske oplysninger
Reservationer
Reservationer sker ved henvendelse til Kulturhuset Elværkets kontor, der er åbent alle hverdage undtagen tirsdag mellem kl. 9.00 til kl. 13.00.

Priser for benyttelse af huset
Det er i hovedreglen gratis at benytte huset, dog med flg. undtagelser:

 • Ved åbne arrangementer forbeholder huset sig ret til at opkræve en arrangementsafgift på 25 pct. af arrangørernes overskud.
 • Ved kunstneriske og kulturelle arrangementer, der har selskabslignende karakter, opkræves der afgift som følger:
  • Når små mødelokaler benyttes, kr. 250,-
  • Når store mødelokale benyttes, kr. 1.250,-
  • Når salen benyttes, kr. 2.500,-.
  • Når hele huset benyttes, kr. 3.000,-.
 • Ved kommercielle arrangementer, der falder inden for husets formål, opkræves der altid en afgift på mellem kr. 1.000,- og kr. 7.000,- pr. påbegyndt døgn.
 • Ved udstillings-/messelignende arrangementer, opkræves arrangøren en afgift på kr. 250,- pr. stand pr. påbegyndt døgn.

Der opkræves ikke afgift af salg fra de skiftende udstillinger i foyer og Caféen.

Foruden ovenstående beløb vil der, efter husets skøn, blive opkrævet en rengøringsafgift ved større arrangementer.

Udstyr
Huset råder over komplet både lys- og lydudstyr til alt fra små møder til teateropsætninger. Udstyret kan gratis benyttes i huset efter nærmere regler. Desuden 12 scenepodier på 2×1 meter, 25 klapborde til 6-8 personer, 150 sammenklappelige teaterstole m.m.

Huset råder også over en Videoprojektorer i alle lokaler, der kan benyttes for kr. 150,- pr. påbegyndt døgn, samt bærbar PC der kan benytte for kr. 100,- pr. påbegyndt døgn.

Huset WiFi-netværk kan frit benyttes.

Medlemskab
Alle foreninger og institutioner i Frederikssund Kommune kan blive medlemmer af Elværksforeningen, der driver Kulturhuset Elværket.

Medlemskabet koster

Kr. 350,- p.a. for foreninger og institutioner.

Indmeldelse sker ved henvendelse til husets kontor.

Kontakt og adresse
Huset kontaktes på flg. måde:

På adressen: Kulturhuset Elværket
Ved Kirken 6
3600 Frederikssund
Telefon: 47 38 52 91
www: www.kulturhus.com
Kontortid: Mandag samt onsdag-fredag, kl. 9.00 til kl. 13.00.
Tirsdag lukket.

Husets bestyrelse

Formand Kenneth Jensen
kenneth@kulturhus.com
Næstformand Vibeke Davids Hansen
Kasserer Jack Speht Andersen
Medlem Elsebeth Kristensen
Medlem Leif Iversen
Medlem Kirsten Weiland
Medlem Ole Frimann Hansen