Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Gitte Hauptmann

Gitte Hauptmann foran et af sine flettebilleder.

Gitte Hauptmann, født 1934, autodidakt maler. I sine tidligste arbejder var hun tæt beslægtet med konkrete kunstnere som Jean Dewasne, Jean Deyrolle og Victor Vasarely og inspireret af blandt andre Richard Mortensen og Sonia Delaunay. Hendes udtryksform blev i 1960erne mere spontan, og værkerne var domineret af streger med kalligrafiske associationer, og fra 1980erne laver hun sine ’flettebilleder’. Gitte Hauptmann har i mange år arbejdet med diverse former for kinetiske* virkninger: Billedelementer som kan flyttes rundt, kompositioner som kan opfattes på forskellige måder, og med optiske virkninger fx med akrylplader i to lag. Ofte har hun arbejdet meget eksperimenterende.

* Kinetik – bevægelseslære om legemers gensidige virkning på hinanden.

Gitte Hauptmann er repræsenteret i Frederikssund på Metalskolen i Jørlunde med syv værker fra perioden cirka 1978-1991. Foto Flemming Bülow.Sidst viste billede har Gitte Hauptmann selv gengivet på sin hjemmeside med oplysning om at titlen er Tolagsbillede. der er tale om en papircollage med bemalet akryl, 70-80 centimeter, 1986, tilhørende Dansk Metal.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse