Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Søren Læssøe Lange

Søren Læssøe Lange, maler og tegner, 1760-1828. Ugift. Begyndte i malerlærer hos sin far og kom senere på Kunstakademiet, Modelskolen og fik både lille og store sølvmedalje.

Søren L. Lange udførte nogle portrætter i de yngre år, men blev en af vore mest produktive landskabstegnere i årene omkring 1800 hvor han udførte prospekter og andre fremstillinger af byer, landskaber og fx de ny romantiske haver. Hans bedste arbejder var akvareller, og hans inspiration synes at have været Jens Juels landskabsbilleder og franske og engelske landskabsstik. Med til hans produktion hører en meget stor mængde tegninger af monumenter og gravmæler hvoraf flere siden er forsvundne, og hans tegninger har derfor stor dokumentationsværdi. Han var dog tilbøjelig til at gør bygninger og monumenter større og mere imponerende end de er eller var i virkeligheden, men opnåede derved en ret fængslende effekt.

På Frederikssund-egnen har han arbejdet i området omkring Jægerspris Slot og malet schweizerhytten og en gravhøj ved Jægerspris.Her en akvarel fra 1799 af schweizerhytten som den er betegnet af Statens Museum for Kunst: Et Schweizer Huus ved Jægerspris ved Frederikssund ved Issefjorden i Baggrunden. Dengang blev begge fjorde samlet kaldt Isefjord. Findes i en sort-hvid gengivelse på side 150 i Holger Munks Jægerpris Færgegaard gennem fire hundrede aar, 1962.

Her også fra 1799 en akvarel af en gravhøj ved Jægerspris – kaldet (navnet utydeligt).

Kilder, link og litteratur

Weilbachs Kunstnerleksikon.

Wikipedia – artikel 1 og 2.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse