Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Louis Gurlitt

Louis Gurlitt, Heinrich Louis Theodor, 1812-1897, landskabsmaler, tysk født, delvis uddannet ved Kunstakademiet i København. Her fulgte han Eckersbergs opfordring til at studere naturen. Han rejste rundt både i Danmark og Norge og var blandt de første som fik øjnene op for den jyske natur. Han var også påvirket af Købke og Lundbye, ligesom han selv synes at have haft betydning for Lundbye, og han blev ven med Marstrand som han hjalp med at male landskabsbaggrunde i nogle genrescener fra Ischia (ø i Napolibugten) i 1846. Som så mange andre rejste og opholdt han sig i Italien, Tyskland og andre steder i Europa. I København havde han Christian VIIIs bevågenhed og solgte flere malerier til kongehuset. At han politisk var tysksindet, kølnede efterhånden forholdene, og han endte med at bosætte sig i Tyskland og gled dermed så at sige ud af den danske kunsthistorie. I Tyskland bliver han en højt estimeret landskabsmaler og ernærede sig ved sin metier. Senere bosatte han sig i Rom.

Som så mange andre besøgte Louis Gurlitt også Jægerspris-egnen, og han tegnede i 1839 både Kongeegen og Storkeegen. Her ses de gengivet efter Holger Munks bog Jægerspris Færgegaard gennem fire hundrede aar, side 284-285. Under tegningen af Kongeegen står der i bogen: ”1000 aarig Eeg ved Jægerspris (Stammens Omfang 20 Alen) tegnet efter Naturen af L. Gurlitt.” Under tegningen af Storkeegen står der: ”Tegnet og litograferet af L. Gurlitt i efteraaret 1839.”

Kilder, link og litteratur

Weilbachs Kunstnerleksikon.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse