Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Axel Schovelin

Axel Thorsen Schovelin, født 22. marts 1827 på Frederiksberg, død 18. december 1893, søn af boghandler Peter Thorsen Schovelin og Anna Cathrine Elisabeth født Larsen, bror til officeren og politikeren Julius Schovelin (1821-70) og far til nationaløkonomen og politikeren Julius Schovelin (1860-1933). Blev i 1851 gift med Oline Petrine Moos (født 1893).

Axel Schovelin var landskabsmaler, tegner og grafiker. Allerede som lille viste han lyst og anlæg for tegning og blev i en alder af 12 år elev af Kunstakademiet. I 1848 udstillede han for første gang på Charlottenborg med to billeder, Morgen ved Stranden og Skovparti, og i de følgende år udstillede han en række sjællandske landskaber. Mange af hans værker blev erhvervet af Kunstforeningen.

Axel Schovelin var meget produktiv og vandt betydelig popularitet. I sin landskabskunst dristede han sig dog ikke ud over det velafprøvede og traditionsbundne, men der var noget solidt ved både emnevalg og billedkomposition som gjorde ham til en populær kunstner. Ifølge en Wikipedia-artikel lagde han ”ofte, især i sine ungdomsarbejder, natursans og sund følelse både for farve og form for dagen; desuden sad han inde med evne til smagfuldt motivvalg og afrundet komposition og førte oprindelig en let og kvik pensel, men efterhånden vænnede han sig til en mindre solid arbejdsmåde, og hovedmassen af hans senere værker tyder gennemgående på en tilbagegang, der skyldtes en noget forceret produktion og en dermed sammenhængende mangel på fordybelse i naturstudierne. Dog er hans indgående skildringer af danske træer, udgivet som en samling raderinger, Mærkelige gamle danske Træer navnlig Ege og Bøge, Hft. 1-7, 1881-91, interessante og enestående. Sine motiver søgte han … næsten udelukkende i få miles afstand fra København.”

Kunsthistorikeren Jens Peter Munk skriver om Axel Schovelin i Weilbachs Kunstnerleksikon at han i sin landskabskunst ikke dristede sig “ud over det velafprøvede og traditionsbundne, men der var noget solidt ved både emnevalg og billedkomposition som gjorde ham til en populær kunstner. Han yndede især at male nordsjællandske landskaber og partier fra Dyrehaven og Strandmøllen. Med årene forfladigedes hans arbejdsmåde en del, især havde han tilbøjelighed til at gentage sine egne arbejder uden at benytte sig af naturstudiet. Interessante og enestående er hans indgående skildringer af de ældste danske træer, udgivet som en samling raderinger.”

Værker af Axel Shovelin med lokale motiver

Blandt de ovenfor omtalte raderinger af gamle træer er der to med lokalt motiv forestillende Kongeegen og Storkeegen i Nordskoven i Jægerspris. Her gengivet fra en artikel i Dansk Dendrologisk Årsskrift 1957 hæfte IV – Kæmpeegene i Jægerspris Nordskov af P. Chr. Nielsen.

Se artiklen om Jægerspris Skovene.

Kilder, link og litteratur

Weilbachs Kunstnerleksikon.

Wikipedia.

Gravsted.dk.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse