Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Ludvig Messmann

Carl Ludvig Messmann er født i København i 1826 og død i Göteborg i 1893. Landskabsmaler, tegner og litograf. Allerede i en alder af 14 år kom han på Kunstakademiet i København (1840-45). Litografien lærte han i det københavnske litografi-værksted Em. Bærentzen & Co. Sine foretrukne motiver fandt han på landet i Københavns omegn – Frederiksberg Have, Charlottenlund Skov, Øresundskysten – og Nordsjælland hvor han lavede sin tegninger og naturstudier gennemsyret af romantisk følsomhed og påskønnelse af naturen. Han debuterede på Charlottenborg i 1850.

Familien bosatte sig først på Frederiksberg, siden i Roskilde, flyttede i 1857 til Sverige hvor han også ofte arbejdede – og bosatte sig endelig i Göteborg i 1859 hvor han blev kendt for sine skildringer af egnen – som han hidtil havde været det for København og omegn. Tegninger og malerier af Ludvig Messmann findes på Københavns Museum, Roskilde Museum og Øregård Museum i Hellerup foruden Göteborgs Stadsmuseum og andre store museer i Sverige og Norge.

Værk af Ludvig Messmann fra Frederikssund

I 1857 har Ludvig Messmann tegnet en af egene i Jægerspris Nordskov. Litografiet bærer følgende tekst: ”Tusindaarig Eeg, Nordskoven ved Jægerspriis. Tegnet efter Naturen og lithograferet af Ludvig Messmann. Udført i Tegners Institut. 27 Alen i Omfang.” Det har tidligere været antaget at motivet var Snoegen, således i en afhandling fra 1923 om ”Kæmpeegene i Jægerspris Nordskov” af forstmanden Johanns Helms (1865-1934) med beskrivelser og billeder af kæmpeegene. Han skriver om Ludvig Messmanns tegning: ”Billedet kan tjene som Eksempel paa at Kunstnerne undertiden tager sig lovlig store Friheder ved Gengivelsen af Træer og Landskaber.”

Den senere forstmand P. Chr. Nielsen (1921-) skriver i sin store artikel i Dansk Dendrologisk Årsskrift IV 1957 ”Kæmpeegene i Jægerspris Nordskov” at Johannes Helms har helt ret i denne bemærkning. Han kan ikke give ham ret i at træet på billedet forestiller Snoegen. men mener bestemt der er tale om Storkeegen med henvisning til træets udseende som vist på en række fotos og gengivelser samt opmålinger af træet.

Kilder. link og litteratur

Dansk Dendrologisk Årsskrift IV 1957 Kæmpeegene i Jægerspris Nordskov af P. Chr. Nielsen.

Se også artiklen Jægerspris Skovene.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse