Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

L. Wollse

L. Wollse er en så godt som ukendt kunstner. Det eneste der er fundet om ham, er at Illustreret Tidende for 30. marts 1862 har bragt denne tegning af Snoegen fra sommeren 1861. Teksten til billedet er En tusindaarig Eeg i Nordskoven ved Jægerspriis.

Ugebladet giver ingen yderligere beskrivelse, men tegningen var ledsaget af et brudstykke af Oehlenschlægers St. Hans Aftenspil:

Her har jeg staaet i hundrede Aar;
om Vintren med Snee paa mit Bryst;
mellem Blomster i grønne Vaar,
mellem egne Løv i den brune Høst.
Min stolte Top har jeg rejst
og knejst
ud over den vide Natur,
som omslynger Træernes tætte Muur.

Det menes dog at Oehlenschlæger skrev dette digt om en betydeligt yngre eg der kaldtes Egen ved Duschbadene, og som senere er blevet kaldt Mumieegen – og som indtil 1928 stod i Klampenborg plantningen. Men stemningen er jo god nok.

Kilder, link og litteratur

Dansk Dendrologisk Årsskrift IV 1957 Kæmpeegene i Jægerspris Nordskov af P. Chr. Nielsen – hvor tegningen er gengivet som figur 24.

Se også artiklen om Jægerspris Skovene.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse