Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Land Art ved Thorstedlund

Land Art ved Kunsthøjskolen Thorsted var et større projekt skabt af land art-kunstneren Alfio Bonanno sammen med en større gruppe hjælpere ved brug af fældede træer, sten, jord og andre naturmaterialer fra stedet. Projektet foregik i maj-juni 1994 og var placeret i et område syd for Thorstedlund Kunsthøjskole på Græse Strandvej nord for Frederikssund. Arrangør var Komiteen Blå Billed By i samarbejde med kunsthøjskolen og andre.

Samtidig afholdtes i samarbejde med Frederikssund Kunstforening en retrospektiv udstilling med modeller og tegninger mm af andre land art-projekter udført af Alfio Bonanno. Udstillingen var meget velbesøgt med 600-700 gæster.

Alfio Bonanno holdt desuden et foredrag på Kunsthøjskolen som led i en række foredrag om kunst og land art arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet. Der var mere end 100 betalende tilhørere plus højskoleleverne der kom gratis ind. De øvrige foredragsholdere var kunsthistoriker Vibeke Petersen som tidligere havde været vikarierende museumsdirektør på Willumsens Museum, landskabsarkitekt Stig L. Andersen, som senere har gjort stor karriere inden for sit fag, billedhugger Joseph Salamon, dengang lærer på Thorstedlund Kunsthøjskole, og land art- og motorsavskunstner Jørn Rønnau, grundlægger af land art-parken Krakamarken ved Randers.

Komiteen Blå Billed By var etableret nogle år forinden af et dusin ’ildsjæle’ fra byen, og man lagde ud med en ’idébørsdag’ i 1991 under parolen ”Skab i din by på tværs” med 85 deltagere. Blandt andet udgav man en(!) katalog med en mange forskellige store og små idéer til at gøre Frederikssund til en blå billedby i 1993. Der blev arbejdet ihærdigt med planerne, men det var svært at finde tilstrækkelig økonomi og opbakning. I løbet af de næste par år blev komitéen noget mindre, og man koncentrerede sig om en enkelt idé – Land Art-projektet – som blev realiseret i 1994. Komiteen bestod af Eskild Marcussen, Irene Lyshøj, Jesper Dalmose, Lis Nielsen, Lisbeth Heinesen og Morten Ledet.Land art-projektet med Alfio Bonanno blev en ret stor succes med mange frivilligere deltagere, dels  folk fra by og omegn og dels højskolelever. Deltagerne mødte op med meget modstridende idéer om projektet og forventninger til processen. Men Alfio Bonanno var vant til at arbejde med mange frivillige hjælpere, og projektets succes kan klart tilskrives hans virtuose pædagogiske kompetencer. Med lydhør autoritet, klare argumenter og kunstneriske strenghed vendte han krisen til en positiv oplevelse for alle deltagerne.

Succesen skyldes også stor hjælpsomhed fra kommunen/byrådet som undervejs nærmest kom til at elske projektet, og som i sidste fase besluttede at ‘hjælpe naturen på vej’ og bevilgede en gang rullegræs. Der var også stor bevågenhed fra den lokale presse, og det hele kulminerede i en velbesøgt indvielse med tale af kunstneren Alfio Bonanno, borgmester Knud B. Christofferen, optræden af amatørteatret Klapsalven og en installation af bål på strandengen ud til Roskilde Fjord som kunne beskues fra Land Art-pladsen.

Land art-projektet var placeret i en lille lund på en tilgroet tomt efter en gård på den gamle kystskrænt – et sted der samtidig krydses af en trådt sti fra Græse Strandvej til højskolen. Kort fortalt blev stedet delvis ryddet og brolagt med sten og træ, og der blev opbygget en terrasseret, amfiteatralsk vold af træstammer og jord til siddeophold – hvorfra man (efter træfældningen) kunne nyde udsigten til fjorden. Det foregik da elmesygens rasen var på sit højeste, og der kunne rundt i bevoksningen hentes mange døde træer til anlægget – pyntede som de var af elmebarkbillens larvers gnavede gange under den afskallende bark. Som også var det der inspirerede til udformningen af pladsens brolægning.

Stedet er selvfølgelig siden – og det er også meningen med land art – groet til og dermed forsvundet. Men det var i mange år et yndet udflugtsmål for institutioner og skoler. Kunsthøjskolen brugte også stedet i undervisningen, ligesom højskoleleverne brugte det til ‘frikvarter’.

Billederne viser øverst det netop færdiggjorte projekt dels med udsigten til fjorden og dels set den anden vej med tilskuervolden og de to indgange som samtidig forbinder pladsen med den sti den er anlagt henover; dernæst noget af det grovere arbejde, arbejdet med belægningens hovedlinjer og det finere brolægningsarbejde; i sort-hvid ses nogle af projektets førende skikkelser med fra venstre Alfio Bonanno, let skjult Joseph Salamon, billedhugger og lærer ved kunsthøjskolen, og Lisbeth Heinsen, tekstillærer ved Kunsthøjskolen og medlem af komiteen Blå Billed By, foran ved tegnebordet Randi Hansen der beskriver arbejdet i streg; nederst noget af det publikum der venter på tusmørket og indvielsen af Land Art-projektet. Desværre er det ikke muligt at angive fotograferne.

Og her ses et eksempel på de mønstre der opstår når elmebarkbillens larver gnaver gange under barken på det træ som de samtidig lever af og slår ihjel. Og dernæst hvordan mønstret tegner sig når det på kunstnerisk vis forenkles og gengives med brolægning i græs.


Da mørket var faldet på ved indvielsen, kunne deltagerne stimle sammen og se ud over skrænten og ned på fjordengen nedenfor – og se dette bålarrangement som folk fra Klapsalven havde udformet i en meget simpel gengivelse af elmebarkbillens larvers gnav. Plus et foto af Eskild Marcussen fra teatergruppen som på indvielsesdagen styrer folkene ned på engen så bålene bliver placeret som planlagt.


Kilder, link og litteratur

Skab i din by på tværs – en idékatalog, 1991.

Land Art, prospekt, 1994.

Land Art – by og højskole i samarbejde, Komiteen Blå Billed By, 1994.

Dette er den ene af to publikationer om projektet skrevet og udarbejdet af Morten Ledet, medlem af Blå Billed By. Den anden er rapporten Land Art i Frederikssund – by og højskole i samarbejde, Billeder, Beretninger & Bladklip, Komiteen Blå Billed By, 1994. Den findes på Lokalhistorisk Arkiv, Frederikssund.

En video – Land Art i Frederikssund – by og højskole i samarbejde, Komiteen Blå Billed By, 1994, findes også på Lokalhistorisk Arkiv, Frederikssund.

På Lokalhistorisk Arkiv findes to kasser arkivmateriale og herunder mange fotos fra Land Art-projektet fotograferet af Lisbeth Heinesen, medlemmer af Frederikssund Fotoklub med flere.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse